Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / VMWARE

VMware vSphere: Manage and Design for Security

Course Summary:

Khóa học cung cấp kiến thức và những bài thực hành mang tính thực tế cao về thiết kế, triển khai tính năng bảo mật hoạt động của máy chủ trên môi trườngVMware vSphere™ nhằm đáp ứng cácmục tiêuan ninh, đồng thời tuân thủ các yêu cầu đặc thù về an ninh hệ thổng củatổ chức. Nội dung chính của khóa học bao gồm: • Xác định cáclỗ hổng bảo mậttrongcácthiết kế hệ thống máy chủ hiện tại của mộtmôi trườngvSpherevà đề xuấtbiện pháp khắc phục. • Các thành phầnvSphereHarden. • Cấu hìnhvà thay đổichính sách quản lý, quy trình, và hệ thống trên môi trường Vmware vSphere.

Course Duration: 03 ngày


Course Content:

Đối tượng học viên: Quản trị hệ thống, kỹ sư hệ thống, chuyên gia tư vấnvàchịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính an ninh của hệ thống máy chủ chạy trên môi trường VMwarevSphere.

Nội dung chi tiết:

Module 1: Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Online resources for security and compliance

Module 2: Security in a Virtual Environment

 • Review of information security and risk management concepts
 • How virtualization affects security and compliance
 • Top vulnerabilities in a virtual environment
 • Basic guidelines for securing a virtual environment
 • Security tools and technologies

Module 3: Secure Virtual Networking

 • vNetwork security architecture
 • Network segmentation and traffic isolation
 • Secure virtual network configuration
 • Traffic isolation with private VLANs

Module 4: Protecting the Management Environment

 • vCenter Server authentication, authorization, and accountingWorking with SSL certificates
 • Hardening the vCenter Server system

Module 5: Protecting VMware ESX/ESXi Host Systems

 • ESX and ESXi security architecture
 • Controlling access to storage
 • Hardening ESX and ESXi hosts.

Module 6: Hardening Virtual Machines

 • Virtual machine security architecture
 • Configuring security parameters

Module 7: Configuration and Change Management

 • Configuration and change management goals and guidelines
 • Maintaining the proper configuration of vSphere components
 • Monitoring logs for security-related events
 • Configuration and change management tools and technologies