Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / LẬP TRÌNH

Thực hành Java cơ bản

Tóm tắt khóa học:

Khóa học Java căn bản được thiết kế trên cơ sở tài liệu Java Tutorial của Oracle tập trung vào kỹ năng thực hành bằng các ví dụ. Java căn bản thực hành lấy người học làm trung tâm, nhấn mạnh vào kỹ năng tự đào tạo của mỗi học viên trong đó giảng viên chỉ là người trợ giúp, bổ trợ, định hướng.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học:

Khóa học Java căn bản được thiết kế trên cơ sở tài liệu Java Tutorial của Oracle tập trung vào kỹ năng thực hành bằng các ví dụ. Java căn bản thực hành lấy người học làm trung tâm, nhấn mạnh vào kỹ năng tự đào tạo của mỗi học viên trong đó giảng viên chỉ là người trợ giúp, bổ trợ, định hướng.

Với chương trình học, ngoài kiến thức Core Java, người học còn được trang bị kiến thức nền tảng căn bản của lĩnh vực phần mềm. Đây là một mục tiêu cốt lõi của khóa học bằng việc học viên tự trang bị cho mình thông qua các ví dụ thực hành. Các ví dụ được thiết kế một cách đơn giản, dễ hiểu và căn bản nhất giúp học viên tập trung vào tìm hiểu kiến thức về Java và kỹ năng lập trình.

Java căn bản thực hành thiết kế dành cho cả những người bắt đầu theo học lập trình và những lập trình viên chuyên nghiệp cần hệ thống lại toàn bộ kiến thức.

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp!