Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / IT MANAGEMENT

Quản lý dự án Hệ thống thông tin (Project Management for Information System)

Tóm tắt khóa học:

Quản lý dự án CNTT yêu cầu nhiều kỹ năng và kiến thức, để đưa dự án đạt được mục tiêu đề ra theo đúng thời gian và chi phí đã hoạch định, người quản lý dự án cần phải ứng dụng các công cụ quản trị, đưa ra các quyết định phù hợp nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và dự án đang đi đúng hướng.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học

Quản lý dự án CNTT yêu cầu nhiều kỹ năng và kiến thức, để đưa dự án đạt được mục tiêu đề ra theo đúng thời gian và chi phí đã hoạch định, người quản lý dự án cần phải ứng dụng các công cụ quản trị, đưa ra các quyết định phù hợp nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và dự án đang đi đúng hướng. Dựa vào tiêu chí đó, khóa học được xây dựng theo phương pháp năng động, mang tính thực hành và áp dụng bài học vào thực tế cao, trang bị cho học viên những kĩ năng nâng cao để có thể đánh giá được những thách thức trong quá trình triển khai một dự án CNTT, từ đó thiết lập một lộ trình hoàn chỉnh dẫn tới thành công, phù hợp với hệ thống CNTT hiện tại, hướng dự án phát triển theo chiến lược của doanh nghiệp trong tương lai. Học viên sẽ có cơ hội tương tác với những tình huống thực tế từ đơn giản đến phức tạp trong các dự án về CNTT.

Bên cạnh đó, khóa học sẽ được trình bày theo một Case Study về “ Quản Trị Dự Án Bảo Mật Và An Tòan Thông Tin” nhằm giúp học viên nâng cao độ an toàn cho hệ thống thông tin của dự án; áp dụng các công cụ bảo mật để tối ưu hóa qui trình triển khai một dự án CNTT, bảo đảm tính liên tục và ổn định, luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu phát sinh, phòng chống các chương trình nguy hiểm như virus, hacker và xây dựng các chính sách cũng như hành động khắc phục sự cố trong khi triển khai một dự án CNTT.

Đối tượng tham dự

Giám đốc dự án, Trưởng ban dự án, Trưởng nhóm dự án, kỹ sư hệ thống, kỹ sư phần mềm cấp cao, chuyên gia quản lý cấp trung trong các doanh nghiệp và chuyên viên trong các công ty nhỏ và vừa. Khóa học này đặc biệt có ý nghĩa đối với các chuyên gia quan tâm đến vấn đề tối ưu hóa hiệu quả của dự án CNTT.

Thời lượng:   5 ngày

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết!