Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / EC COUNCIL

Điều tra pháp lý an ninh tin học (CHFI)

Tóm tắt khóa học:

Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu của kẻ xâm nhập mạng máy tính và tập hợp những chứng cớ cần thiết để phục vụ cho công việc tiếp tục điều tra. Nhiều công cụ hàng đầu hiện nay của ngành điều tra tội phạm máy tính sẽ được đưa vào giảng dạy trong khóa học này, bao gồm cả phần mềm, phần cứng và những kỹ thuật chuyên ngành.

Thời lượng khóa học: 7 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu của kẻ xâm nhập mạng máy tính và tập hợp những chứng cớ cần thiết để phục vụ cho công việc tiếp tục điều tra. Nhiều công cụ hàng đầu hiện nay của ngành điều tra tội phạm máy tính sẽ được đưa vào giảng dạy trong khóa học này, bao gồm cả phần mềm, phần cứng và những kỹ thuật chuyên ngành.Nhu cầu phát triển ứng dụng máy tính của các ngành kinh tế để hoạt động trở nên hiệu quả hơn và mở rộng khả năng tích hợp với nhiều lĩnh vực khác, cũng như nhu cầu của người sử dụng máy tính tại nhà ngày càng tăng, đã dẫn đến một loại tội phạm mới, “Tội phạm mạng”. Ngày nay không đơn thuần là câu hỏi “Tổ chức của bạn có bị tấn công không?” mà là câu hỏi “Khi nào thì bị tấn công?”. Ngày nay cuộc chiến giữa các tập đoàn, giữa các chính phủ và giữa các các quốc gia không còn chỉ diễn ra ở các phòng họp, trên đấu trường quốc tế mà còn xảy ra ở các chiến trường ảo với việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao xảy ra trong hầu hết lĩnh vực của đời sống hiện đại. Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn cần có kiến thức và kỹ năng để có thể nhận biết, theo dõi và tố cáo tội phạm mạng thì đây chính là khóa học dành cho bạn.

Đối tượng tham gia khóa học:

Nhân viên cảnh sát và cán bộ của các cơ quan lập pháp, cơ quan thi hành pháp luật, nhân viên Bộ Quốc Phòng; các chuyên gia bảo mật, nhân viên quản trị hệ thống của những công ty: thuơng mại điện tử, ngân hàng, bảo hiểm và các ngành nghề chuyên nghiệp khác,… các nhà quản lý công nghệ thông tin.

Yêu cầu: Học viên nên tham gia khóa học CEH trước khi học khóa CHFI.

Thời lượng: 7 ngày

Nội dung khóa học – phiên bản 3

Module 01: Computer Forensics in Today’s World

Module 02: Law and Computer Forensics

Module 03: Computer Investigation Process

Module 04: First Responder Procedure  

Module 05 : CSIRT

Module 06: Computer Forensic Lab        

Module 07: Understanding File Systems and Hard Disks        

Module 08: Understanding Digital Media Devices        

Module 09: Windows, Linux and Macintosh Boot Processes    

Module 10: Windows Forensics    

Module 11: Linux Forensics          

Module 12: Data Acquisition and Duplication    

Module 13: Computer Forensic Tools     

Module 14: Forensics Investigations Using Encase

Module 15: Recovering Deleted Files and Deleted partitions

Module 16: Image Files Forensics

Module 17:  Steganography 

Module: 18: Application Password Crackers 

Module 19: Network Forensics and Investigating Logs

Module 20:  Investigating Network Traffic         

Module 21: Investigating Wireless Attacks

Module 22: Investigating Web Attacks 

Module 23: Router Forensics   

Module 24: Investigating DoS Attacks    

Module 25: Investigating Internet Crimes

Module 26: Tracking E-mails and Investigating E-mail Crimes 

Module 27: Investigating Corporate Espionage

Module 28: Investigating Trademark and Copyright Infringement

Module 29: Investigating sexually harassment incidents

Module 30: Investigating Child Pornography

Module 31: PDA Forensics 

Module 32: iPod Forensics

Module 33: Blackberry Forensics

Module 34: Investigative Reports  

Module 35: Becoming an Expert Witness