Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / EC COUNCIL

Quản trị tri thức - Knowledge Management

Course Summary:

Trong cuộc tìm kiếm lợi thế cạnh tranh bền vững, các đơn vị sự nghiệp cuối cùng đã nhận ra rằng công nghệ không đủ để đạt thành công. Khóa học này mang đến cho học viên những nguyên tắc thiết yếu của quản lý tri thức. Nó minh họa cách quản trị tri thức, quản trị liên kết truyền thông, và cách chúng tác động đến cơ sở hạ tầng CNTT. Nó cũng cho thấy con đường để sử dụng xây dựng đội nhóm và các bài tập thiết lập mục tiêu để tạo ra cách quản trị tri thức hoàn chỉnh. Quản lý kiến thức là một chương trình đào tạo tiên tiến và đòi hỏi phải chuẩn bị thích hợp trước khi tiến hành các lớp học.

Course Duration: 3 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Trong cuộc tìm kiếm lợi thế cạnh tranh bền vững, các đơn vị sự nghiệp cuối cùng đã nhận ra rằng công nghệ không đủ để đạt thành công. Khóa học này mang đến cho học viên những nguyên tắc thiết yếu của quản lý tri thức. Nó minh họa cách quản trị tri thức, quản trị liên kết truyền thông, và cách chúng tác động đến cơ sở hạ tầng CNTT. Nó cũng cho thấy con đường để sử dụng xây dựng đội nhóm và các bài tập thiết lập mục tiêu để tạo ra cách quản trị tri thức hoàn chỉnh. Quản lý kiến thức là một chương trình đào tạo tiên tiến và đòi hỏi phải chuẩn bị thích hợp trước khi tiến hành các lớp học. 

Thời lượng: 3 ngày

Nội dung chi tiết:

 Module 01: Introduction to Knowledge Management

Module 03: Organizational Learning and Learning Organizations

Module 04: Organizational Culture, Change Management and Communities of Practice

Module 05: Enabling Technologies

Module 06: Knowledge Management Frameworks and Processes

Module 07: Knowledge Strategy

Module 08: Knowledge Management Assessment and Planning

Module 09: Knowledge Management Measurements and Methodologies

Module 10: Building a Business Case for Knowledge Management