Close

Công nghiệp quản lí qui trình doanh nghiệp của Ấn Độ

“Có những công ti khác phát triển công nghiệp BPO của họ để cạnh tranh với Ấn Độ như Trung Quốc, Philippines, Indonesia, và Việt Nam nhưng khi họ nói có chi phí thấp, Ấn Độ với lực lượng lao động có kĩ năng cũng như năng lực nói tiếng Anh sẽ tiếp tục còn ở hàng đầu. Ngành công nghiệp BPM của Ấn Độ ngày nay không phải cạnh tranh về chi phí nữa vì chất lượng của chúng tôi là tốt hơn, kĩ năng của chúng tôi là tốt hơn, và công nhân của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Chúng tôi cũng không cạnh tranh với các dự án nhỏ vì chúng tôi thường giải quyết toàn bộ các chức năng CNTT vì chúng tôi có kích cỡ và kinh nghiệm mà người khác không có. Người của chúng tôi bây giờ làm việc sát cánh với khách hàng để hỗ trợ họ bằng những công nghệ mới nổi lên. Ngành công nghiệp của chúng tôi đang chuyển lên vị trí tốt hơn khi chúng tôi mở rộng phạm vi của chúng tôi từ dự án lên các dịch vụ chức năng đầy đủ. Chúng tôi biết nhu cầu thị trường toàn cần, chúng tôi hiểu nhu cầu của khách hàng, và chúng tôi làm điều chỉnh cần thiết để hỗ trợ cho họ. Người có kĩ năng của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để giúp họ vượt qua tầm cỡ thay đổi kĩ thuật cho nên họ đánh giá cao đề nghị có giá trị do nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cung cấp.”

“Mô hình BPM của chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hoá và dẫn lái kinh doanh toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi hiểu quá trình cách mạng cho nên chúng tôi rất cố kết trong chiến lược và hành động của chúng tôi. Chúng tôi không đợi khách hàng tới mà chúng tôi tới với họ. Chúng tôi mở văn phòng trên khắp thế giới để tham gia tích cực với khách hàng tiềm năng. Điều này đã làm cho chúng tôi rất thành công vì chúng tôi bao giờ cùng tìm cơ hội trong các dịch vụ mới hơn và kinh doanh mới hơn. Chúng tôi đào tạo công nhân của chúng tôi về những kĩ năng mới, công nghệ mới và đó là lí do tại sao chúng tôi tiến hoá từ cung cấp trung tâm gọi điện thoại, dịch vụ điện thoại, dịch vụ kiểm thử và viết mã sang dịch vụ làm khoán ngoài qui trình, quản lí chức năng CNTT, và cung cấp các giải pháp CNTT phức tạp. Về căn bản Ấn Độ muốn là trung tâm CNTT của thế giới nơi mọi công việc CNTT sẽ được thực hiện bởi các công ti Ấn Độ.”

“Tiến hoá của chúng tôi từ chi phí thấp sang chất lượng cao; từ dịch vụ hỗ trợ sang năng suất cao được dựa trên chiến lược được xác định rõ mà chúng tôi thức hiện một cách hoàn mĩ. Hiện thời chúng tôi đang chuyển sang chuyên dụng hoá, tái kĩ nghệ qui trình và các nền do công nghệ tạo khả năng. Công nghiệp BPM của chúng tôi bây giờ cung cấp hỗ trợ nền tảng dựa trên mô hình chia sẻ thu nhập dựa trên kết quả kinh doanh của chúng tôi thay vì mô hình cũ về đạt tới các thoả thuận mức dịch vụ (SLAs). Chúng tôi có nhiều công nhân có kĩ năng được đào tạo trong phân tích dữ liệu lớn, tính toán mây, di động và có khả năng cung cấp các dịch vụ mới như tư vấn, biến đổi doanh nghiệp và tối ưu hoá. Để tăng hiệu quả vận hành, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các đề nghị kinh doanh mới. Thay vì thiết lập hợp đồng dựa trên giá cả thương lượng, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của mình dựa trên việc làm giá theo giao tác nơi chúng tôi sẵn lòng chia sẻ rủi ro với khách hàng nếu họ chia sẻ thu nhập với chúng tôi. Nó là cách tiếp cận đối tác thay vì cách tiếp cận khách hàng – người phục vụ. Chúng tôi đang chuyển sang làm mạnh cho năng lực nghiên cứu của chúng tôi qua hội tụ miền đặc biệt và khuyến khích nhiều cộng tác với khách hàng.”

“Công nghiệp BPM của Ấn Độ đã đạt trên $100 tỉ đô là trong vài năm qua và đã tạo ra năm triệu việc làm mới cho nền kinh tế của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là đạt tới $200 tỉ đô la năm 2020 và chúng tôi đang làm việc hướng tới nó.”

Prof. John Vũ, CMU

Bình luận của bạn