Close
RSS

NEWS


Lập trình An toàn - Secure Programming - 13/10/2019
Phần lớn các vấn đề bảo mật đều liên quan đến các lỗi lập trình. Mặc dù không một lập trình viên nào khi viết ứng dụng lại mong muốn ứng dụng của mình sẽ có lỗi bảo mật, nhưng trên thực tế, do tính phức tạp của các hệ thống kỹ thuật, do tập trung quan tâm đến chức năng hấp dẫn của ứng dụng, đến tiến độ… việc đảm bảo ứng dụng không có lỗi bảo mật là cực kỳ khó khăn, ngay cả với những lập trình viên cao cấp.
details
OWASP Topten - Kim chỉ nam cho đảm bảo an ninh Ứng dụng - 01/07/2019
Song hành cùng với việc đảm bảo an toàn mạng, máy chủ, hệ điều hành, việc đảm bảo an toàn phần mềm Ứng dụng có vai trò quan trọng đặc biệt trong đảm bảo An ninh thông tin.
details
Chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong cách mạng công nghiệp 4.0 - 21/06/2019
Báo cáo “Tương lai nền kinh tế số Việt Nam hướng tới năm 2030 và 2045” do Bộ Khoa học & Công Nghệ và Cơ quan nghiên cứu số liệu và công nghệ số thuộc Tổ chức khoa học quốc gia Australia công bố ngày 22/5/2019 đã đưa ra 4 kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045. Theo báo cáo, tương lai kinh tế số Việt Nam có 4 kịch bản cho đến năm 2045 là truyền thống, chuyển đổi số, xuất khẩu số và tiêu dùng số trong đó kịch bản ấn tượng nhất là Chuyển đổi số với việc triển khai ứng dụng công nghệ số cao trong toàn bộ nền kinh tế sẽ dự kiến đóng góp 544 tỷ USD vào GDP... Để thực hiện hiệu quả các lộ trình phát triển nền kinh tế số những lĩnh vực mà các tổ chức & doanh nghiệp Việt Nam cần ưu tiên chú trọng có thể kể đến là: đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông và năng lượng; phát triển an ninh mạng; kỹ năng số; hiện đại hóa bộ máy Chính phủ; công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo quốc gia; cải cách thuế và quy định pháp lý.
details
Việt Nam - Lãnh thổ đang lên của công nghệ Blockchain - 14/06/2019
Trong bản tin cập nhật về phát triển Blockchain tại Việt Nam của tạp chí Asia Blockchain Review ngày 7/6/2019 cho biết: Với tỷ lệ thâm nhập internet là 53% và hơn 100 triệu người dùng di động, Việt Nam đang được biết đến là một lãnh thổ có nhiều lãnh đạo đang lên trong ngành công nghiệp blockchain trong khu vực Châu Á với các dự án gây quỹ ICO có doanh thu lớn như BigBOM (4,6 triệu đô la Mỹ), TomoChain (7,5 triệu đô la Mỹ) và Kyber Network (52 triệu đô la Mỹ).
details
Quản lý dự án Chuyên nghiệp PMP - 10/04/2019
Nói đến dự án chính là nói về sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian nhất định, có điểm khởi đầu và kết thúc để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả mong muốn. Quy trình quản lý dự án bao gồm các bước cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu dự án, cụ thể là: 1. Khởi tạo dự án. 2. Lập kế hoạch dự án. 3. Thực thi dự án. 4. Gíam sát và điều hành việc triển khai dự án. 5. Kết thúc dự án & Đánh giá hiệu quả dự án.
details
Khóa học Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift - 05/03/2019
Trung tuần tháng 2 vừa qua, QNET đã tổ chức thành công khóa học Introduction to Containers, Kubernetes, and Red Hat OpenShift. Trong 24 giờ đào tạo tại LAB, các chuyên gia phát triển ứng dụng đến từ khối ngân hàng đã được trang bị các kiến thức nên tảng bao gồm:
details
Chúc mừng 46 học viên hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật công nghệ Oracle nâng cao - 20/02/2019
Ngày 25 tháng 2 vừa qua, tại QNET Đà Nẵng đã tổ chức bế giảng Dự án đào tạo chuyên sâu công nghệ Oracle cho 46 học viên đến từ khối Tài chính – Ngân hàng. Chương trình đào tạo diễn ra trong hơn 4 tháng, gồm bốn khóa học tập trung vào các chủ đề:
details
Tổng khai giảng Dự án Đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin theo chuyên đề nâng cao - 30/11/2018
Sáng 30/11, Công ty QNET cùng với các đối tác EC-Council, ISACA… đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo Nâng cao năng lực An toàn thông tin chuyên sâu dành cho hơn 70 cán bộ tin học đến từ các cơ quan, ban ngành trực thuộc nhà nước.
details
Khóa học Chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 - 30/11/2018
Nâng cao năng lực hoạt động hiệu quả trong công tác nghiệp vụ chuyên môn thông qua chuyển đổi điện tử hóa/số hóa tiếp cận Cuộc cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 đóng một vai trò quan trọng trong xu thế phát triển của thời đại công nghệ ngày nay, phục vụ trực tiếp vào công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội,trong đó có hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).
details
Cập nhật Tính năng mới High availablity của Oracle DB 12C - 20/08/2018
Khóa học giới thiệu các tính năng mới của Oracle Database 12c High Availability có trong Oracle Grid Infrastructure. Bao gồm Clusterware, Quản lý lưu trữ tự động [ASM] và Cloud FS), Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle Data Guard và Oracle Global Data Services.Khóa học đồng thời sẽ giới thiệu về Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle Exadata.
details
1 2 3 4 5 Next ... Last