Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

IT MANAGEMENT
1 Certified Data Centre Expert Khoá học cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và toàn diện trong việc thiết kế một ... details
2 Chuyên gia ứng dụng Agile Khoá học “Chuyên gia ỨNG DỤNG AGILE” (Agile Application Expert) là sự kết hợp giữa lý thuyết thực tiễn và ... details
3 CMMI v1.3 - Capability Maturity Model Integration Khóa đào tạo “Giới thiệu về CMMI-Dev v1.3” giới thiệu mô hình CMMI và các khái niệm cơ bản của ... details
4 Đánh giá rủi ro Công nghệ thông tin Khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thực hiện đánh giá rủi ro về Công nghệ thông ... details
5 Fast Track IT Project Management (PMI) Khoá học này cung cấp những nội dung và các nguyên lý dựa trên mô hình thực tiễn có thể ... details
6 IT Helpdesk Skills * Làm thế nào để đánh giá nhu cầu kinh doanh của khách hàng và đáp ứng những mong đợi ... details
7 ITIL Foundation v.3 - IT Infrastructure Library Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về Thư Viện Cơ Sở Hạ Tầng IT (IT Infrastructure ... details
8 Kỹ năng quản trị CNTT - ICT Management skills Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, ứng dụng ... details
9 Lãnh đạo Công nghệ thông tin – CIO Khóa học được thực hiện thông qua một quá trình học theo định hướng kinh nghiệm thực hành, tức là ... details
10 Phát triển và thực hành chính sách/quy trình ISMS theo chuẩn ISO 27001/ISO 27002 • Khóa học 5 ngày mang tính thực tiễn và tương tác hướng dẫn bạn một loạt các bài tập cung ... details
11 Project Management for Information System PM for IS summary details
12 ICT Contract Management Điểm nổi bật nhất của quản lí hợp đồng, không phải là vấn đề quản lí văn bản giấy tờ ... details
13 Scrum Framework in Practice Scrum là một quá trình lặp đi lặp lại và gia tăng để phát triển sản phẩm và tổ chức. Nhiệm ... details
14 Scum master trong dự án (Luyện thi PSMI) Scrum được xây dựng dựa trên những nguyên lí tổ chức và quản lí tối ưu đã được nghiên cứu ... details
15 Tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp ( Business Process Resign): Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về lí do cấp thiết trong việc tái cơ cấu quy trình ... details
16 The Certified In Risk And Information Systems Control (CRISC) Khóa học này được thiết kế để các chuyên viên IT chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Certified ... details
17 The Open Group Architecture Framework (TOGAF)k Trong chương trình đào tạo này với phạm vi xem xét nhiều hơn về yếu tố kỹ thuật, các nội ... details
18 Togaf Enterprise Architecture V9.1 details