Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / KHOÁ HỌC XU HƯỚNG

KHOÁ HỌC XU HƯỚNG
1 Bảo mật di động và quản trị chính sách BYOD Di động đã làm thay đổi cách thức làm việc của mọi người, và BYOD đang thành xu hướng chủ ... Chi tiết
2 Bảo mật mạng và kiểm tra sự xâm nhập khoá học cung cấp kiến thức và kĩ năng về an ninh mạng là để đảm bảo tính an toàn ... Chi tiết
3 Bảo vệ Website không an toàn Lớp học là một sự kết hợp của bài giảng, kiểm tra an ninh và xem xét mã. Học viên ... Chi tiết
4 Đào tạo chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 Kết thúc khóa học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể Xác định khuôn ... Chi tiết
5 Khóa học Công nghệ Blockchain - mô hình hoạt động và các nguyên lý nền tảng. Blockchain là một công nghệ được dùng để xây dựng một cấu trúc dữ liệu trên nền tảng phi tập ... Chi tiết
6 Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Công nghệ điện toán đám mây không còn là xu hướng mà nó đã trở thành giải pháp “ đột ... Chi tiết