Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / KHOÁ HỌC XU HƯỚNG

Đào tạo chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0

Tóm tắt khóa học:

Kết thúc khóa học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể Xác định khuôn khổ và các phương pháp để chuyển đổi sang mô hình vận hành số và các sáng kiến đổi mới ...

Thời lượng khóa học: 4 ngày


Nội dung khóa học:

  1. Đối tượng tham dự: Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược
  2.  Mục tiêu đào tạo : Kết thúc khóa học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể:
  •  Xác định khuôn khổ và các phương pháp để chuyển đổi sang mô hình vận hành số và các sáng kiến đổi mới
  •  Lựa chọn và phân tích các năng lực và quy trình chủ chốt trong tổ chức để cơ cấu lại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành
  •  Tổ chức đánh giá các năng lực và quy trình mới để áp dụng các giải pháp công nghệ số.
  •  Lập kế hoạch ngân sách và chiến lược triển khai các sáng kiến chuyển đổi sang mô hình vận hành số
  •  Quản lý sự thay đổi trong quá trình triển khai dưới góc nhìn của nhân lực
  • ...........