Close

Tổ chức thi chứng chỉ quốc tế


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI
Khi đăng ký thi, thí sinh cần cung cấp các thông tin sau:

  • Số Candidate ID (nếu thí sinh đã từng dự thi trước đó)