Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / KHOÁ HỌC XU HƯỚNG

Bảo mật mạng và kiểm tra sự xâm nhập

Tóm tắt khóa học:

khoá học cung cấp kiến thức và kĩ năng về an ninh mạng là để đảm bảo tính an toàn mạng lưới và các bộ phận thành phần của nó trước những truy cập trái phép và lạm dụng khai thác thông tin, cấy ghép các chính sách an ninh nghiêm ngặt để ngăn chặn thiệt hại tiềm ẩn, không phụ thuộc vào kích thước và kiểu mạng., kiểu kết nối và quy mô hệ thống mạng.

Thời lượng khóa học: 4 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học:

Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, một cuộc tấn công vào một máy tính có thể để lại tác động nghiêm trọng, lâu dài trên nhiều hệ thống kết nối nhau. Một hệ thống mạng cho phép người  dùng truy cập từ xa và kết nối với các nguồn tài nguyên thông tin đa dạng khác. Nói chung, mục tiêu của khoá học an ninh mạng là để đảm bảo tính an toàn mạng lưới và các bộ phận thành phần của nó trước những truy cập trái phép và lạm dụng khai thác thông tin, cấy ghép các chính sách an ninh nghiêm ngặt để ngăn chặn thiệt hại tiềm ẩn, không phụ thuộc vào kích thước và kiểu mạng., kiểu kết nối và quy mô hệ thống mạng.

Thời lượng: 5 ngày.

Kết quả đạt được sau khoá học:

 • Học viên sẽ học cách lập kế hoạch, quản lý và tiến hành thử nghiệm thâm nhập vào mạng lưới tổ chức chống lại các mối đe dọa nội bộ và bên ngoài.
 • Những người tham gia sẽ có thể tiến hành đánh giá an ninh toàn diện và xác định các lỗ hổng bảo mật.
 • Học viên sẽ hiểu được ngành công nghiệp thực hành tốt nhất và hướng dẫn để bảo đảm và bảo mật phần cứng của một mạng lưới.

Nội dung chi tiêt:

 • Tổng quan về an ninh mạng
 • Giao thức mạng & Phân tích
 • Các mối đe dọa bảo mật mạng
 • Đánh giá tổn thương mạng
 • Hệ thống phát hiện xâm phạm (IDS) và Hệ thống bảo vệ xâm nhập (IPS)
 • Tường lửa
 • Quản lý Củng cố hệ thống điều hành và vá lỗ hổng.
 • Củng cố an ninh vật lý
 • Ứng dụng bảo vệ
 • Bảo mật email
 • Xác thực: mã hóa, mật mã và chữ ký số
 • Mạng riêng ảo
 • Phân tích Đăng nhập
 • Bảo mật mạng lưới wireless (mạng không dây)
 • Ứng phó sự cố khẩn cấp.