Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

The Certified In Risk And Information Systems Control (CRISC)

Course Summary:

Khóa học này được thiết kế để các chuyên viên IT chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Certified in Risk and Information Systems Control - Chứng chỉ quản lý rủi ro và hệ thống thông tin do ISACA cấp, kỳ thi cấp chứng chỉ này được tổ chức vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm

Course Duration: 4 ngày


Course Content:

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) là chứng chỉ có uy tín hiên nay trong việc giám sát rủi ro hiệu quả cho nhân sự IT và nhân sự các ngành khác trong các công ty, xí nghiệp, các tổ chức tài chính. Khi đạt được chứng chỉ CRISC, người học đã có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn trong việc quản lý rủi ro cho doanh nghiệp. Chứng chỉ này cũng giúp người học chứng minh trình độ kỹ thuật của mình để triển khai các giải pháp quản lý trong hệ thống thông tin.

Khóa học này được thiết kế để các chuyên viên IT chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Certified in Risk and Information Systems Control - Chứng chỉ quản lý rủi ro và hệ thống thông tin do ISACA cấp, kỳ thi cấp chứng chỉ này được tổ chức vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm

* Đối tượng học viên

-          Cán bộ quản lý rủi ro CNTT

-          Cán bộ kiểm soát và quản lý chất lượng

-          CIO và CISO

* Yêu cầu

Thí sinh dự thi cần phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, công tác trong lĩnh vực liên quan mới có thể tham gia được kỳ thi này. Nếu vượt qua được bài kiểm tra thì thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ CRISC. Khóa học này gồm có 4 phần:

-       Xác định rủi ro

-       Đánh giá rủi ro

-       Ứng phó với rủi ro

-       Giám sát và báo cáo rủi ro.