Close

Tóm tắt khóa học:

* Làm thế nào để đánh giá nhu cầu kinh doanh của khách hàng và đáp ứng những mong đợi của khách hàng * Kỹ năng tư duy tích cực để giải quyết sự cố một cách nhanh chóng * Kỹ năng lắng nghe tích cực và chiến lược truyền thông hiệu quả * Làm thế nào để xác định và xoa dịu hành vi khách hàng khó tính * Quy trình cốt lõi và thực hành tốt nhất được sử dụng trong hỗ trợ dịch vụ * Hiểu được thông số kỹ thuật trong Help Desk, thỏa thuận dịch vụ, khảo sát phản hồi từ phía khách hàng, công nghệ và công cụ phân tích phiên bản mới nhất

Thời lượng khóa học: 40 giờ (5 ngày)


Nội dung khóa học: