Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

Fast Track IT Project Management (PMI)

Course Summary:

Khoá học này cung cấp những nội dung và các nguyên lý dựa trên mô hình thực tiễn có thể nhận biết một cách dễ dàng nhất trong công việc quản lý dự án đặc biệt trong các dự án CNTT. Khoá học này còn cung cấp các bài tập thực tiễn có định hướng cho học viên có thể áp dụng vào công việc thực tế bằng các hoạt động của một người quản lý các dự án IT thực thụ từ khi bắt đầu đến kết thúc thành công dự án. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình của PMI là người có kinh nghiệm và được công nhận bởi PMI giúp học viên có được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc và phát triển nghề nghiệp cũng như có thể tham dự các kỳ thi Quốc tế. Toàn bộ chương trình tập trung vào 5 nhóm tiến trình cơ bản và 9 đặc điểm đặc trưng cho hầu hết các dự án.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Nội dung chi tiết:

 • Project Management Framework and Process Group
 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Human Resource Management
 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management
 • Project Management Professional Responsibility