Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

Kỹ năng quản trị CNTT - ICT Management skills

Course Summary:

Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin sẽ đem lại những bước phát triển vượt bậc cho mỗi doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới tốt hơn hay nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Mặt khác, đầu tư cho công nghệ thông tin cũng luôn đặt các CIO trước những thách thức và rủi ro tiềm ẩn do khó xác định hiệu quả đầu tư của các dự án công nghệ thông tin, cũng như những thách thức về thay đổi tư duy và cung cách làm việc mỗi khi ứng dụng công nghệ thông tin. Để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư công nghệ thông tin, giảm thiểu những rủi ro cũng như khai thác tối ưu những hệ thống công nghệ thông tin, những cán bộ phụ trách, triển khai cần phải được trang bị những kỹ năng từ công tác lập kế hoạch tổng thể CNTT, quản lý triển khai các dự án CNTT cũng như vận hành, quản lý các hệ thống CNTT.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Kết quả đạt được sau khóa học:

  • Hiểu được vai trò và trách nhiệm của CIO trong các tổ chức doanh nghiệp ở Việt Nam;
  • Xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể CNTT cho doanh nghiệp, đánh giá đúng cách thức quản lí mới về CNTT-TT;
  • Kiến trúc tổng thể và cách áp dụng kiến trúc tổng thể trong việc giám sát, quản lý các hoạt động CNTT trong doanh nghiệp;
  • Quản lý chương trình và dự án CNTT;
  • Vận hành và quản lý chất lượng các dịch vụ công nghệ thông tin trong doanh nghiệp;
  • Quản lý thay đổi trong quá trình triển khai các chương trình công nghệ thông tin;
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ.

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết!