Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

Tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp ( Business Process Resign):

Course Summary:

Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về lí do cấp thiết trong việc tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ và cách thức hiệu quả thực hiện việc tái cơ cấu đó tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có ứng dụng dịch vụ Chính phủ điện tử. Mục tiêu của khóa học là cung cấp những kĩ năng quản trị nhằm đảm bảo dòng chảy của thông tin và các quy trình công việc được liên kết chặt chẽ và hợp lý hóa khi tái cơ cấu các dịch vụ Chính phủ điện tử (CPĐT), tập trung vào nội dung chính để vận hành hiệu quả các quy trình trong tổ chức.

Course Duration: 4 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về lí do cấp thiết trong việc tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ và cách thức hiệu quả thực hiện việc tái cơ cấu đó tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có ứng dụng dịch vụ Chính phủ điện tử. Mục tiêu của khóa học là cung cấp những kĩ năng quản trị nhằm đảm bảo dòng chảy của thông tin và các quy trình công việc được liên kết chặt chẽ và hợp lý hóa khi tái cơ cấu các dịch vụ Chính phủ điện tử (CPĐT), tập trung vào nội dung chính để vận hành hiệu quả các quy trình trong tổ chức.

Kết quả đạt được sau khóa học:

- Hiểu được những khó khăn cơ bản mà ngành quản trị đang gặp phải hiện nay trên thế giới,cũng như tại Việt Nam

- Phân biệt được quản trị theo thói quen và quản trị theo khoa học

- Trả lời được câu hỏi vì sao và khi nào cần tái cấu trúc doanh nghiệp

- Phân biệt “tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ” và “tái cấu trúc doanh nghiệp”

- Hiểu được cách thức để thực hiện một đề án tái cấu trúc doanh nghiệp

- Những thuận lợi và rủi ro trong tái cấu trúc

- Những vấn đề cần phải được quan tâm trong khi thực hiện tái cấu trúc

Đối tượng học viên:

  • Nhà quản lý, điều hành khi đang bắt tay tái cơ cấu DN (khu vực tư) và xây dựng CPĐT (khu vực công).
  • Người quản lý, xây dựng và vận hành các dịch vụ ứng dụng CNTT và CPĐT trong tổ chức.

Thời lượng: 4 ngày

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết