Close

5 Giải pháp các chuyên gia IT cần chuẩn bị đáp ứng xu thế mới

Để chuẩn bị kỹ năng IT chuyên nghiệp đáp ứng sự thay đổi và phát triển không ngừng , ISACA – Hiệp hội IT toàn cầu đưa ra 5 giải pháp của năm mới cho các chuyên gia IT. ISACA nhấn mạnh tính riêng tư 2.0, sự theo hẹp dữ liệu lớn, tăng cường an ninh mạng và thị trường phân tích dữ liệu, đảm bảo an toàn bằng cách thuê ngoài, và Internet cho vạn vật(iOT).

Theo chuyên đề :
 Các chuyên gia IT và an ninh mạng phải nỗ lực giải quyết những thay đổi phức tạp ngày càng tăng, nhất là về lĩnh vực an ninh mạng, tính riêng tư dữ liệu và dữ liệu lớn, Hiệp hội IT phi lợi nhuận toàn cầu ISACA cho biết.
 
Tốc độ thay đổi dự đoán trong thời gian tới  sẽ gây sức ép vô cùng lớn lên các chuyên gia công nghệ khi đồng thời phải giữ kiểm soát rủi ro IT và tạo ra các giá trị kinh doanh. Nhưng điều đó cũng là một cơ hội cho phòng IT trở thành một đối tác chiến lược với cơ hội kinh doanh về điều chỉnh các vấn đề và cơ hội này,” Bhavesh Bhagat, CEO của EnCrip, đồng sáng lập cơ quan bảo mật của chính phủ và là thành viên của Ủy ban Kinh doanh và công nghệ mới của ISACA, cho biết.
 
5 Giải pháp công nghệ
 
ISACA khuyến nghị 5 giải pháp sau để giúp các chuyên gia IT sẵn sàng như sau:

  1. Chuẩn bị tính riêng tư 2.0 –  tính riêng tư của dữ liệu khó có thể đạt được sự đồng thuận trong năm 2014. Thay vào đó, cần phải chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng cho cả những người ít quan tâm đến tính riêng tư và những người coi dữ liệu cá nhân của họ là tiền và muốn giám sát dòng tiền này sẽ được sử dụng như thế nào.
  2.  Thu hẹp dữ liệu lớn-  Khối lượng dữ liệu sử dụng là vấn đề số 1 (được hơn 1 trong 4 đại điện lựa chọn) đặt ra bởi dữ liệu lớn trong Bảng đánh giá Rủi ro/Lợi nhuận lĩnh vực IT năm 2013 của ISACA. Phần dữ liệu không quản lý được tạo ra các phần thừa và khó đảm bảo an toàn. Trong năm 2014, cần hạn chế phần vượt quá và củng cố phần còn lại để thúc đẩy sự chia sẻ và bảo vệ tốt hơn.
  3. Xây dựng kế hoạch cạnh tranh cho các chuyên gia an ninh mạng và phân tích dữ liệu – Nhu cầu đối với người phân tích mạng và đảm bảo an ninh mạng có chứng chỉ phù hợp gia tăng trong  giai đoạn 2014- 2015– năm của các chuyên gia dữ liệu. Nếu bạn có kế hoạch thuê, cần đảm bảo rằng gói đãi ngộ và mô tả công việc phải thật cạnh tranh.
  4. Xem xét lại cách thức doanh nghiệp của bạn sử dụng các chuyên gia an ninh thông tin – Với một số yếu tố trách nhiệm đảm bảo an ninh IT (bao gồm phát hiện malware, phân tích sự kiện và điều khiển) ngày càng được thuê ngoài nhiều của các nhà cung cấp đám mây, nhà lãnh đạo thông minh đang cho phép các chuyên gia an ninh nội bộ của mình trở thành người chủ động tìm kiếm thay vì chỉ phòng ngự. Điều này cho phép họ tiên phong tìm kiếm các nguy cơ khó phát hiện nhất, xây dựng khả năng thông minh nội bộ, xây dựng các tham số đánh giá tốt hơn và đầu tư vào phân tích rủi ro.
  5.  Internet cho vạn vật [iOT]– Với 50 tỷ thiết bị sẽ được kết nối mạng Internet vào năm 2020 (Cisco: http://blogs.cisco.com/news/cisco-connections-counter/), hãy bắt đầu làm việc với chính sách quản lý các thiết bị kết nối – mà rất nhiều là không nhìn thất đối với người sử dụng cuối – nếu doanh nghiệp của ban chưa có chính sách nào về vấn đề này.

ISACA cung cấp nhiều hướng dẫn – hầu hết là miễn phí – giúp các nhà lãnh đạo IT và doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro liên quan đến thông tin và công nghệ:
-       Khung COBIT 5 cho giảm sát và quản lý thông tin và công nghệ
-       Các tài nguyên an ninh mạng
-       Các tài nguyên về tính riêng tư và dữ liệu lớn
-       Các chứng chỉ như CISM – Chứng chỉ quản lý an toàn thông tin và CRISC – Chứng chỉ điều khiển hệ thống thông tin và rủi ro.
 
Giới thiệu về ISACA

Với 110.000 thành viên từ 180 nước, ISACA® (www.isaca.org) giúp các nhà lãnh đạo IT và kinh doanh tối đa hóa giá trị và quản lý rủi ro về thông tin và công nghệ. Thành lập năm 1969, ISACA phi lợi nhuận, độc lập là tổ chức nghệ nghiệp về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, quả trị và quản lý rủi ro. Các chuyên gia này dựa vào ISACA như là một nguồn tin cậy về thông tin và kiến thức công nghệ, cộng đồng, tiêu chuẩn và chứng chỉ. Hiệp hội, với 200 chi hội trên toàn cầu, thúc đẩy và đánh giá các kỹ năng và kiến thức kinh doanh thiết yếu thông qua Chứng chỉ CISA, CISM, CGEIT và CRISC được chấp nhận trên toàn thế giới. ISACA cung phát triển và thường xuyên cập nhật COBIT – một khungười kinh doanh giúp các doanh nghiệp trong mọi ngành công nghiệp quản trị và quản lý thông tin và công nghệ của mình.

QNET hiện là Thành viên của ISACA để tổ chức các Chương trình đào tạo theo Khung tiêu chuẩn của ISACA. Đồng thời, QNET cũng giúp các học viên, khách hàng của mình trong việc thực hành và ôn tập thi lấy các chứng chỉ Quốc tế uy tín của ISACA như CISA, CISM, CRISC,  CGEIT, COBIT... Ngoài ra, Qnet còn thực hiện nhiệm vụ là cầu nối để các Chuyên gia trong mạng lưới ISACA Chapters từ các nước trong khu vực có thể hỗ trợ tư vấn miễn phí cho một số tổ chức tại Việt Nam.

  

[Tổng hợp nội dung từ ISACA và Tạp chí MIC]

Leave your comment