Close

Tổng khai giảng Dự án Đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin theo chuyên đề nâng cao


30/11/2018
Sáng 30/11, Công ty QNET cùng với các đối tác EC-Council, ISACA… đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo Nâng cao năng lực An toàn thông tin chuyên sâu dành cho hơn 70 cán bộ tin học đến từ các cơ quan, ban ngành trực thuộc nhà nước.

Tổng thời lượng chương trình đào tạo trong vòng 2,5 tháng với các chuyên đề :

  • Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho điện thoại di động theo chương trình Mobile App Penetration and Testing
  • Điều tra tội phạm máy tính theo chương trình Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
  • Đánh giá an toàn hệ thống thông tin theo chương trình Certified Information Systems Auditor (CISA)

Các khóa học sẽ được huấn luyện bởi các Giáo viên Quốc tế và trong nước – những người đã được các hãng công nghệ chứng nhận đủ điều kiện thực hiện việc đào tạo. Kết thúc mỗi khóa học, các học viên sẽ được ôn luyện và hướng dẫn kỹ năng thi các chứng chỉ quốc tế tương ứng.

Leave your comment