Close

Chúc mừng 46 học viên hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật công nghệ Oracle nâng cao


20/02/2019
Ngày 25 tháng 2 vừa qua, tại QNET Đà Nẵng đã tổ chức bế giảng Dự án đào tạo chuyên sâu công nghệ Oracle cho 46 học viên đến từ khối Tài chính – Ngân hàng. Chương trình đào tạo diễn ra trong hơn 4 tháng, gồm bốn khóa học tập trung vào các chủ đề:

  1. Quản trị CSDL Oracle phiên bản 18C
  2. Quản trị Oracle Linux phiên bản 7 - 8
  3. Quản trị và Phân tích dữ liệu với Oracle Business Intelligent
  4. Quản trị và khai thác Oracle Cloud

Nội dung đào tạo theo bản quyền của Oracle University và triển khai thông qua hình thức VPN Lab và chi sẻ Best Practice từ kinh nghiệm thự tế của giáo viên và các chuyên gia Oracle. Cuối khóa học, 100% học viên đề đủ điều kiện cấp chứng chỉ tham dự khóa học của Oracle University. 16 học viên có điểm số cao nhất khóa học đã được nhận voucher miễn phí toàn bộ lệ phí thi Chứng chỉ quốc tế, mỗi voucher tương đương 156 USD.

Bình luận của bạn