Close

Quản lý dự án Chuyên nghiệp PMP


10/04/2019
Nói đến dự án chính là nói về sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian nhất định, có điểm khởi đầu và kết thúc để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả mong muốn. Quy trình quản lý dự án bao gồm các bước cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu dự án, cụ thể là: 1. Khởi tạo dự án. 2. Lập kế hoạch dự án. 3. Thực thi dự án. 4. Gíam sát và điều hành việc triển khai dự án. 5. Kết thúc dự án & Đánh giá hiệu quả dự án.

Học Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ - PMI® với hơn 40 năm lịch sử phát triển, hơn một triệu thành viên và số lượng thí sinh thi đạt chứng chỉ trên 185 quốc gia, là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án chuyên nghiệp. Đến nay PMI® là tổ chức tiên phong cho ra đời các kỹ thuật, qui trình cũng như thiết lập các chuẩn mực trong quản lý dự án bên cạnh các hoạt động tài trợ và tiến hành các chương trình đào tạo chứng chỉ.

Chương trình đào tạo quản lý dự án theo khung chuẩn của PMI tại QNET được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Giá trị bằng cấp của QNET cũng như các đối tác đào tạo toàn cầu khác của PMI® trên toàn thế giới.

Vừa qua, QNET đã vinh dự được đồng hành cùng các cán bộ Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại khoá tập huấn về công tác Quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI đối với các dự án phát triển của Vietcombank tại Vĩnh Phúc. 
-------
Tìm hiểu thêm về các khoá đào tạo về Quản lý dự án theo chuẩn PMI hiện có tại QNET:
• Chuyên gia quản lý dự án theo chuẩn PMI - Mức cơ bản:http://qnet.edu.vn/course/27 
• Quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI: http://qnet.edu.vn/course/1164
• Quản lý dự án nâng cao theo chuẩn PMI (Quản lý rủi ro nâng cao và kiểm soát dự án): http://qnet.edu.vn/course/1165 Bình luận của bạn