Close

Chúc mừng học viên hoàn thành khóa học SOFTWARE REUSE & INTEGRATION


15/12/2021
Chúc mừng các anh chị học viên đến từ Ngân hàng BIDV đã hoàn thành xuất sắc khoá học SOFTWARE REUSE & INTEGRATION.

Khóa học được thiết kế trong 5 ngày, sau khóa học, các học viên sẽ có đủ kiến thức để: 
  • Hiểu cách phát triển phần mềm để tái sử dụng tác động đến các nhà phát triển ứng dụng
  • Hiểu cách phát triển phần mềm để tái sử dụng khác với phát triển phần mềm nói chung
  • Hiểu cách các tính năng của ngôn ngữ lập trình tạo điều kiện hoặc cản trở việc sử dụng lại phần mềm
  • Hiểu vai trò của kiến trúc phần mềm trong việc phát triển phần mềm để tái sử dụng
  • Tích lũy kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm để sử dụng lại hoặc tái sử dụng phần mềm
Kết thúc khóa học, các học viên đánh giá cao nội dung và kiến thức mang tính ứng dụng thực tiễn của khóa học và đọc ra được lợi ích của Software Reuse & Integration được tóm gọn trong 3 nội dung then chốt sau:
- Phát triển và Ra mắt Phần mềm nhanh chóng
- Chất lượng Phần mềm Ổn định
- Năng cao năng suất, giảm thiểu chi phí phát triển Phần mềm..

*****

Tái sử dụng phần mềm (Software Reuse) là gì?

Tái sử dụng phần mềm (Software reuse) là quá trình tạo ra hệ thống phần mềm từ các nhân tố định nghĩa trước.

  • Tái sử dụng công nghệ miền ứng dụng (Domain engineering reuse): còn gọi là tái sử dụng công nghệ dòng sản phẩm (Product line engineering reuse), là tái sử dụng toàn bộ quy trình tạo ra hệ thống phần mềm mới.
  • Tái sử dụng ứng dụng (Application reuse): tái sử dụng các thành phần phần mềm (components) định nghĩa trước

Các hệ thống tương tự nhau lặp đi lặp lại trong một lĩnh vực nào đó với các biến thể để đáp ứng với nhu cầu khách hàng. Thay vì phải xây dựng mỗi hệ thống mới ngay từ đầu, phương pháp tiết kiệm đáng kể là tái sử dụng các thành phần của hệ thống trước.

Quá trình xác định lĩnh vực, ràng buộc chúng, và khám phá các tính năng và biến thể giữa các hệ thống trong phạm vi, lĩnh vực nào đó gọi là phân tích miền ứng dụng (domain analysis)

Các thông tin này được lưu giữ theo mẫu, được sử dụng trong các giai đoạn cài đặt một ứng dụng, để tạo ra các nhân tố tái sử dụng, ngôn ngữ đặc tả ứng dụng (domain-specific language), hay công cụ phát sinh ứng dụng, để xây dựng hệ thống mới trong cùng miền ứng dụng.

---
Mọi thông tin vui lòng liên hệ
Phòng Tư vấn Giải pháp đào tạo QNET
☎️ 024- 36321 458/ Hotline: 037 675 6666
💻 contact@qnet.edu.vn
Leave your comment