Close

Ra mắt Trung tâm đào tạo Công nghệ số CASUGOL QNET


13/05/2022
Ngày 12/5/2022, QNET và đối tác CASUGOL chính thức ra mắt TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ SỐ CASUGOL QNET. Đây là trung tâm đào tạo CASUGOL đầu tiên tại Hà Nội,Việt Nam cung cấp các Chương trình đào tạo Chứng chỉ CASUGOL và Hội thảo Điều hành về Chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.Trung tâm đặt mục tiêu đóng góp vào việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực tại Việt Nam để hỗ trợ các sáng kiến Chuyển đổi kỹ thuật số (DX) bằng cách cung cấp cho tất cả người Việt Nam cơ hội tiếp thu kiến thức và kỹ năng kỹ thuật dựa trên các xu hướng mới nhất của đặc thù từng ngành và các phương pháp thực hành chuyển đổi hiệu quả nhất.

Leave your comment