Close

Bế giảng Khóa học "Oracle BI Applications 11g: Implementation Using ODI New"


27/11/2015
Ngày 13/11 vừa qua, Qnet đã hoàn thành triển khai và tổ chức bế giảng chương trình đào tạo Oracle BI Applications 11g: Implementation Using ODI New dành cho các cán bộ IT đến từ Kho Bạc Nhà nước. Khóa học tuân thủ theo bản quyền của Oracle University, cung cấp cho người học các trình tự thao tác để cài đặt, cấu hình, quản lý, và tùy biến các ứng dụng Oracle Business Intelligence và Oracle Business Intelligence Warehouse, bắt đầu bằng cách khám phá ứng dụng thành phần và kiến trúc của Oracle BI. Nội dung chính của khoá học bao gồm:

Xác định và mô tả thành phần, kiến trúc quan trọng của các ứng dụng Oracle Business Intelligence.
- Sử dụng Configuration Manager và chức năng Setup Manager để cấu hình ứng dụng Oracle BI.
- Xác định và mô tả các tính năng bảo mật của các ứng dụng Oracle Business Intelligence.

Với kinh nghiệm trên 10 năm triển khai chương trình đào tạo Oracle theo bản quyền của Oracle University và Hiện là Trung tâm ủy quyền của Oracle tại Việt Nam OAEC [Oracle Approved Education Center]. Qnet luôn là địa chỉ đáng tin cậy để các cá nhân, tổ chức lựa chọn khi cần tư vấn, cung cấp đào tạo tất cả các khóa học theo sản phẩm Oracle hoặc tối ưu tinh chỉnh trên nền giải pháp Oracle để phù hợp hơn với hệ thống công nghệ của từng đơn vị .

Leave your comment