Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP) theo chuẩn PMI

Class Summary:

Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện nay các tập đoàn và công ty đa quốc gia trên thế giới đều công nhận chứng chỉ PMP® như là thước đo mức độ chuyên nghiệp của các chuyên gia quản lý dự án. Các dự án quốc tế đều đòi hỏi các Giám đốc dự án phải có chứng chỉ PMP®. Các khách hàng lớn cũng yêu cầu công ty thực hiện dự án phải đảm bảo có đủ số lượng Giám đốc dự án sở hữu chứng chỉ PMP®.

Duration: 3 Tháng


Start Date: 9/19/2015 - End Date: 12/19/2015


Venue: Công ty CP Qnet - Tầng 14 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Remark: