Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: Oracle WebLogic Server 12c: Administration I New

Tóm tắt lớp học:

This Oracle WebLogic Server 12c: Administration I training teaches administrators to install and configure Oracle WebLogic Server 12c and gives administrators an overview of the basic concepts and architecture of WebLogic Server.

Thời lượng: 5 ngày


Ngày bắt đầu: 14/12/2015 - Ngày kết thúc: 18/12/2015


Địa điểm: Qnet_Hanoi


Ghi chú: