Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Khung Kiến trúc tổng thể CNTT theo chuẩn TOGAF phiên bản 9.1

Class Summary:


Duration: 32 giờ (4 ngày)


Start Date: 5/23/2016 - End Date: 5/26/2016


Venue: Công ty CP Qnet - Tầng 14 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Remark: