Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: Khung Kiến trúc tổng thể CNTT theo chuẩn TOGAF phiên bản 9.1

Tóm tắt lớp học:


Thời lượng: 32 giờ (4 ngày)


Ngày bắt đầu: 23/05/2016 - Ngày kết thúc: 26/05/2016


Địa điểm: Công ty CP Qnet - Tầng 14 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Ghi chú: