Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: Đào Tạo Tấn Công Và Phòng Thủ Web 2.0

Tóm tắt lớp học:


Thời lượng: 40 giờ


Ngày bắt đầu: 12/05/2014 - Ngày kết thúc: 18/03/2014


Địa điểm: Phòng Lab 1 Tầng 14 Tòa nhà VTC Online , 18 Tam Trinh , Hai Bà Trưng, Hà Nội


Ghi chú:

Giáo viên VN