Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Reverse-Engineering Malware - SANS FOR 610

Class Summary:

Kỹ thuật dịch ngược Reverse Engineering đóng vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh thông tin cũng như phát triển phần mềm. Khóa học xây dựng từ khái niệm cơ bản về dịch ngược, quy trình, ứng dụng dịch ngược đến những kiến thức chuyên sâu về nền tảng xử lý trên máy tính, di động, cơ cấu tổ chức bộ nhớ, quản lý tiến trình, lưu trữ, vào/ra của hệ điều hành. Những kỹ thuật chuyên sâu của người làm công tác dịch ngược như chuyển mã asssembly, debug, decompile, tracing, memory modification... được hướng dẫn cụ thể trên tool chuyên dụng cho dịch ngược như IDAPro, Ollydbg.. Kết quả của dịch ngược là chương trình nguồn, người học cũng được ôn tổng quan và phân tích đặc thù các ngôn ngữ lập trình bậc cao như C, C++, Java và bậc thấp như Assembly với các lệnh trên thanh ghi, stack, heap... trong kiến trúc IA32. * Đối tượng học viên - Cán bộ, chuyên gia CNTT có kiến thức cơ bản về hệ điều hành, kiến trúc xử lý, ngôn ngữ cấp thấp, các công cụ debug, tracing. Người học cần có kinh nghiệm nhất định về hệ thống, hệ điều hành và lập trình. Yêu cầu cụ thể: - Có kinh nghiệm lập trình trên C, C++ hoặc Java với kinh nghiệm tối thiểu 05 năm

Duration: 5 ngày


Start Date: 9/7/2020 - End Date: 9/11/2020


Venue: Công ty Cổ phần Qnet, tầng 14 - tòa nhà VTC Online- 18 Tam trinh, Hoàng Mai, Hà Nội


Remark: