Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / SECURITY

Hacker mũ xám – Gray Hat Hacking

Tóm tắt khóa học:

Khóa học được thiết kế cho các quản trị mạng và chuyên gia bảo mật, những người cần làm quen với lĩnh vực an ninh thông tin. Khóa học này giới thiệu các công cụ hack mới nhất và kỹ thuật thiết yếu để chống lại tội phạm an ninh mạng và những kẻ xâm nhập. Chương trình bao gồm tất cả các khía cạnh của an ninh thông tin và tấn công an ninh mạng, giúp học viên trở thành một chuyên gia bảo mật thông tin.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Nội dung chi tiết:

 • Chapter 1: Ethics of Ethical Hacking
 • Chapter 2: Ethical Hacking and the Legal System
 • Chapter 3: Proper and Ethical Disclosure
 • Chapter 4: Social Engineering Attacks
 • Chapter 5: Physical Penetration Attacks
 • Chapter 6: Insider Attacks
 • Chapter 7: Using the BackTrack Linux Distribution
 • Chapter 8: Using Metasploit
 • Chapter 9: Managing a Penetration Test
 • Chapter 10: Programming Survival Skills
 • Chapter 11: Basic Linux Exploits
 • Chapter 12: Advanced Linux Exploits
 • Chapter 13: Shellcode Strategies
 • Chapter 14: Writing Linux Shellcode
 • Chapter 15: Windows Exploits
 • Chapter 16: Understanding and Detecting Content-Type Attacks
 • Chapter 17: Web Application Security Vulnerabilities
 • Chapter 18: VoIP Attacks
 • Chapter 19: SCADA Attacks
 • Chapter 20: Passive Analysis
 • Chapter 21: Advanced Static Analysis with IDA Pro
 • Chapter 22: Advanced Reverse Engineering
 • Chapter 23: Client-Side Browser Exploits
 • Chapter 24: Exploiting the Windows Access Control Model
 • Chapter 25: Intelligent Fuzzing with Sulley
 • Chapter 26: From Vulnerability to Exploit
 • Chapter 27: Closing the Holes: Mitigation
 • Chapter 28: Collecting Malware and Initial Analysis
 • Chapter 29: Hacking Malware