Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / REDHAT

Red Hat Enterprise Linux 6 Performance Tuning

Tóm tắt khóa học:

Khóa học Red Hat Enterprise Linux 6 Performance Tuning hướng dẫn học viên cách để tối ưu hóa hiệu suất của một hệ thống đang chạy Red Hat.Enterprise Linux 6. Khóa học cũng hướng dẫn học viên nâng cấp hiệu suất trong Red Hat Enterprise Linux 6.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan:

Khóa học Red Hat Enterprise Linux 6 Performance Tuning hướng dẫn học viên cách để tối ưu hóa hiệu suất của một hệ thống đang chạy Red Hat.Enterprise Linux 6. Khóa học cũng hướng dẫn học viên  nâng cấp hiệu suất trong Red Hat Enterprise Linux 6. Khóa học này có chứa thủ tục đã được thử nghiệm và đã được chứng minh, Red Hat khuyên rằng học viên kiểm tra đúng cách  tất cả các cấu hình trong môi trường thử nghiệm trước khi áp dụng nó vào một môi trường thực. Học viên cũng nên sao lưu tất cả các dữ liệu và các cấu hình trước khi điều chỉnh.

Thời lượng: 5 ngày<