Close

Tóm tắt khóa học:

Hệ thống IBM Power System I là thế hệ trước của hệ thống máy tính tầm trung cho người dùng IBMi, và sau đó đã được thay thế bằng hệ thống IBM Power vào tháng Tư năm 2008.

Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học


Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1

RPG IV Programming Fundamentals Workshop for IBM i

4

IBM

2.

RPG IV Programming Intermediate Workshop for IBM i

4

IBM

3.

RPG IV Programming Advanced Workshop for IBM i

4

IBM

4.

Enabling OS/400 Version 7 TCP/IP Security

3

IBM

5.

System Operator Workshop for IBM i

4

IBM

6.

Advanced System Operator for System i

3

IBM

7.

BRMS for IBM i

5

IBM

8.

System Operator Workshop using System i Navigator

2

IBM

9.

System Operator Workshop using Systems Director Navigator for IBM i

2

IBM

10.  

IBM Power HA for i, Clustering and IASP Implementation

4

IBM

11.  

Implementing IASP on IBM