Close

Course Summary:

Công ty TNHH Checkpoint được thành lập vào năm 1993, là công ty đầu tiên đi tiên phong trong CNTT ngành công nghiệp bảo mật với tường lửa và công nghệ kiểm tra Stateful đã được cấp bằng sáng chế, là nền tảng cho hầu hết các công nghệ an ninh mạng ngày nay. Năm 2006, Check Point đã tạo ra một kiến trúc an ninh hợp nhất, sử dụng một giao diện điều khiển quản lý duy nhất, cổng an ninh thống nhất và các đại lý duy nhất đầu tiên và duy nhất cho an ninh đầu cuối. Vào đầu năm 2009, Check Point giới thiệu một sự đổi mới mang tính đột phá an ninh với kiến trúc Software Blade: một kiến trúc mang tính cách mạng năng động cung cấp giải pháp an toàn, linh hoạt và đơn giản mà có thể được tùy chỉnh đầy đủ để đáp ứng nhu cầu an ninh chính xác của bất kỳ tổ chức hoặc môi trường nào. Các khóa học của Checkpoint triển khai tại Qnet là những bài học thực tế hướng dẫn học viên về các phương thức triển khai an ninh đầu cuối, quản lý đơn giản, bảo vệ tổ chức khỏi những mối đe dọa xâm nhập. Học viên sẽ được hướng dẫn làm thế nào để nâng cấp và / hoặc di chuyển môi trường an ninh của bạn một cách an toàn hơn và áp dụng có hiệu quả thực tiễn tốt nhất.

Course Duration: Theo bảng danh sách khoá học


Course Content:

Khoá học

Thời lượng

Chứng chỉ

Check Point Advanced IPS - Virtual Led Training

16 giờ

Checkpoint

Advanced IPS

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Training

24 giờ

Checkpoint

Introducing Threat Prevention and Securing the Web

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Class Room

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Classroom

16 giờ

Checkpoint

Check Point Secure Web Gateway - Virtual Training

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Introducing Threat Prevention and Securing the Web

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Remote Live Training

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Introducing Threat Prevention and Securing the Web

16 giờ

Checkpoint

Introducing Threat Prevention and Securing the Web

16 giờ

Checkpoint

Check Point Secure Web Gateway

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Introducing Threat Prevention and Securing the Web

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Class Room

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Introducing Threat Prevention and Securing the Web

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration and Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Classroom

16 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration and Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Class Room

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Remote Live Training

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration and Security Engineering Bundle

54 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Class Room

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Class Room

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Administration & Security Engineering Bundle - Virtual Classroom

40 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering - Virtual Classroom

24 giờ

Checkpoint

Check Point Security Engineering

24 giờ

Checkpoint