Close

Course Summary:

EPI là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ về tư vấn, đánh giá, cấp chứng nhận, triển khai đào tạo các tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu như Data Center, nhằm đảo bảo sự hoạt động ổn định, mang tính bảo mật cao với thời gian “chết” downtime tối thiểu.

Course Duration: Theo bảng danh sách khoá học


Course Content: