Close

Tóm tắt khóa học:

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng nhằm cung cấp cho bạn và Công ty của bạn có một kế hoạch hành động lâu dài nhằm nâng cao kỹ năng và đẩy mạnh doanh số bán hàng. Chương trình sẽ trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản, các công cụ chiến lược nhằm cải thiện tối đa khả năng bán hàng, nâng cao doanh số và tăng hiệu suất lợi nhuận tối đa. Sự tương tác giữa giảng viên và học viên sẽ giúp bạn dễ hiểu, khơi gợi niềm đam mê nghề nghiệp.

Thời lượng khóa học: 3 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học:

Chương trình đào tạo Kỹ năng bán hàng chuyên nghiêp do Qnet kết hợp với Hội marketing Việt Nam, cùng đội ngũ chuyên gia thiết kế và biên soạn giáo trình theo mô hình quản trị doanh nghiệp chuẩn cấp Quốc tế. Phương pháp đào tạo Active Learning – Phương pháp học thông qua hành động. Lấy học viên làm trung tâm. Giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Nhằm gợi mở phát huy sự sáng tạo của học viên. Các học viên sẽ đóng vai vào các bài tập tình huống kinh doanh từ đó học viên có thể vận dụng ngay kiến thức vào công việc thực tế kinh doanh.

Mục tiêu khoá học:

  • Nắm bắt đầy đủ kiến thức, quy trình bán hàng chuyên nghiệp.
  • Nâng cao khả năng giao tiếp,bán hàng với khách hàng 1 cách chuyên nghiệp, xử lý những lời phàn nàn của khách hàng
  • Xử lý từ chối mua hàng, lời phàn nàn của khách hàng và khách hàng khó tính
  • Phát triển, thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Hiểu rõ được tầm quan trọng của bán hàng trong việc tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết:

  • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
  • Kỹ năng thuyết trình giới thiệu & quảng bá sản phẩm hiệu quả.
  • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
  • Kỹ năng chăm sóc khách hàng sau bán hàng chuyên nghiệp.