Close

Tóm tắt khóa học:

Đã qua thời nhà quản lý có thể thành công chỉ nhờ vào kinh nghiệm. Việc xây dựng một hệ thống quản lí theo chuẩn mực quốc tế để ứng dụng vào quy mô của doanh nghiệp đang là một đòi hỏi cấp bách. Thực tiễn các bài học thành công trên thế giới đều cho thấy, tổ chức càng lớn thì việc xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực toàn cầu càng phải được coi trọng. Việc thiết kế cơ cấu tổ chức và áp dụng phù hợp các phương pháp quản trị theo chuẩn mực quốc tế sẽ giúp tổ chức đi đúng hướng, có chiến lược và hành động nhất quán, rõ ràng, đạt được mục tiêu một cách chủ động.

Thời lượng khóa học: 30 ngày (8h/ngày)


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học:

Đây là chương trình được Qnet xây dựng từ nền tảng các môn học trong chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế của Qnet được công nhận và chuẩn hóa trên toàn cầu. Theo đó, các môn học trong Quản lý cấp trung - CMMP MASTER® là sự tổng hợp các chuẩn mực quốc tế hiện tại đang đào tạo tại Qnet, bao gồm: Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI; Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn COSO; Quản trị chuỗi cung ứng chuẩn APICS; và nhiều tiêu chuẩn quản trị khác cần thiết để xây dựng một hệ thống quản lý có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thông qua thực hành thực tế, phân tích tình huống hiện tại của doanh nghiệp và thực hành xây dựng hệ thống quản lý của doanh nghiệp, nhà quản lý sẽ được làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực, bỏ qua cách thực hiện theo kinh nghiệm và cảm tính, giúp hệ thống chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Một điều quan trọng là nhà quản lí có thể ứng dụng và “sửa sai”, điều chỉnh ngay cung cách quản trị cảm tính còn rơi rớt lại của mình trên cơ sở có sự chia sẻ, hỗ trợ của các nhà đào tạo Quản lý cấp trung - CMMP MASTER® từ Qnet. Cách đào tạo này giúp các nhà quản trị nhanh chóng thích ứng với “công nghệ” quản trị mới mà không bị bỡ ngỡ hay mất nhiều thời gian.

Nội dung chi tiết:

  • Lãnh đạo - Leadership insights
  • Quản trị nhân sự
  • Quản trị tài chính
  • Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI
  • Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®
  • Quản trị chuỗi cung ứng chuẩn APICS
  • Cải tiến quy trình: Six Sigma, Lean Manufacturing, & change management