Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết bao gồm: Quá trình khởi động hệ thống, Biên dịch kernel, Bảo trì hệ thống, Quản lý Mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Bảo mật, Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, … Các công nghệ liên quan đến phần cứng như LVM, RAID, UPS, … cũng nằm trong nội dung của chương trình này.

Thời lượng khóa học: 10 ngày


Nội dung khóa học:

  • Vận hành hệ thống: cài đặt, cấu hình, quản trị, xử lý sự cố..
  • Vận hành hệ thống Linux trong môi trường mạng : cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernel, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, DHCP, cấu hình các thiết bị.
  • Kỹ năng chuyên sâu liên quan đến Internet: kết nối, e-mail, bảo mật, DNS, Apache, Squid, Web, Firewall …

Đối tượng tham gia khóa học:

  • Quản trị Linux chuyên nghiệp, muốn có được hiểu biết sâu hơn về Linux.
  • Các nhà quản trị hệ thống, cung cấp dịch vụ cài đặt, bảo trì, xử lý sự cố trên hệ thống Linux.
  • Các chuyên viên Linux muốn hệ thống hóa kiến thức và thi lấy chứng chỉ LPI –Level 2.

Nội dung chi tiết:

Học phần I – 5 ngày

Implementing DHCP Services

Implementing DNS Services

Implementing Internet and Web Hosting Services

Managing File Services

Managing a Mail Server

Sharing Information

Configuring Devices

Automating Tasks Using Scripts

Securing Networks

Troubleshooting Linux Network Issues

Học phần II – 5 ngày

Module 1: Networking

Module 2: DNS

Module 3: DNS Security

Module 4: DHCP and NIS

Module 5: Mail and news

Module 6: LDAP

Module 7: Web services: Apache and Squid

Module 8: System security 

Module 9: Security programs 

Module 10: Secure shell

Module 11: IPCHAINS and IPTABLES

Module 12: Troubleshooting