Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE DATABASE

Oracle Data Integrator 11g: Integration and Administration

Tóm tắt khóa học:

Tích hợp dữ liệu Oracle (Oracle Data Intergrator) là một nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm tất cả các yêu cầu về tích hợp dữ liệu từ khối lượng lớn, hiệu suất tải trọng cao, đến quá trình hội nhập hướng sự kiện và các dịch vụ dữ liệu SOA cho phép.K iến trúc Oracle Data Integrator của Extract, Load, Transform (E-LT) thúc đẩy RDBMS khác nhau để xử lý và chuyển đổi dữ liệu - phương pháp tối ưu hóa hiệu suất, khả năng mở rộng và giải pháp tổng thể về giảm chi phí .

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học:

 

Tích hợp dữ liệu Oracle (Oracle Data Intergrator) là một nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm tất cả các yêu cầu về tích hợp dữ liệu từ khối lượng lớn, hiệu suất tải trọng cao, đến quá trình hội nhập hướng sự kiện và các dịch vụ dữ liệu SOA cho phép.K iến trúc Oracle Data Integrator của Extract, Load, Transform (E-LT) thúc đẩy RDBMS khác nhau để xử lý và chuyển đổi dữ liệu - phương pháp tối ưu hóa hiệu suất, khả năng mở rộng và giải pháp tổng thể về giảm chi phí .

Khoá học cung cấp cho học viên cách sử dụng dữ liệu Oracle Integrator (ODI) để thực hiện chuyển đổi hiệu suất cao và chuyển đổi dữ liệu giữa các nền tảng khác nhau. Bằng cách sử dụng giao diện đồ họa, học viên có thể tạo và quản lý kho ODI, các siêu dữ liệu cho tất cả các ứng dụng, các dự án, các mô hình và các ODI khác. Học viên cũng tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các ODI Topology, tổ chức các mô hình ODI và thiết kế giao diện ODI, thủ tục, các gói và các đối tượng khác.

Mục tiêu khoá học:

 • Sử dụng dữ liệu tích hợp Oracle để thực hiện chuyển đổi dữ liệu giữa các nền tảng khác nhau
 • Thiết kế giao diện ODI, thủ tục, và các gói để thực hiện biến đổi dữ liệu ELT
 • uản lý tài nguyên ODI và thiết lập bảo mật với ODI
  Tìm hiểu để thực hiện tích hợp dữ liệu và chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau.
 • Tìm hiểu để sử dụng giao diện đồ họa ODI để xác định thủ tục.
  Tìm hiểu để thiết lập và duy trì một môi trường an toàn ODI đa người dùng.
 • Thực hiện Thay đổi Data Capture với ODI
 • Sử dụng dịch vụ Web ODI và thực hiện hội nhập ODI với SOA

Đối tượng tham gia:

 • Quản trị kho dữ liệu
 • Các nhà phân tích kinh doanh
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kiến trúc sư SOA 
 • Tư vấn kỹ thuật

Nội dung khoá học:

 • Introduction

 • Administering ODI Repositories and Agents

 • ODI Topology Concepts

 • Describing the Physical and Logical Architecture

 • Setting Up a New ODI Project

 • Oracle Data Integrator Model Concepts

 • Organizing ODI Models and Creating Data stores

 • ODI Interface Concepts

 • Designing Interfaces

 • Interfaces: Monitoring and Debugging

 • Designing Interfaces: Advanced Topics

 • Using ODI procedures

 • Using ODI Packages

 • Managing ODI Scenarios and Versions

 • Enforcing Data Quality and Auditing Data with ODI

 • Working with Changed Data Capture

 • Administering ODI Resources: Advanced Topics

 • Using Web Services and Integration of Oracle Data Integrator with SOA

 • Extending ODI with the SDK