Close

Tóm tắt khóa học:

Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) nhằm giúp tổ chức hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Thời lượng khóa học: 3 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học:

Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) nhằm giúp tổ chức hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, khi đề cập đến hệ thống KSNB, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau; việc triển khai hệ thống KSNB trong các tổ chức cũng theo những cách thức khác nhau và thường theo kinh nghiệm tích lũy được.

COSO là một chuẩn mực của thế giới trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ được ban hành lần đầu vào năm 1992 tại Hoa Kỳ. COSO đóng vai trò như một bước khởi đầu làm nền tảng cho các doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI (Internal Control Institute), có trụ sở chính đặt tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ, là tổ chức hàng đầu thế giới về đào tạo và tư vấn kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp. Trên nền tảng của chuẩn mực kiểm soát nội bộ được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu – COSO, Viện ICI đã phát triển chi tiết các công cụ, phương pháp để xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ.

Khóa học tại Qnet được thiết kế dựa trên khung giáo trình chuẩn của Viện ICI, đồng thời bổ sung các bài học lý thuyết xen kẽ thực hành theo thực trạng, mô hình KSNB tại Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp có hướng đi phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí hơn trong việc xây dựng hệ thống KSNB cho tổ chức mình, tuân thủ các quy định/chính sách của Nhà nước.

Mục tiêu khoá học:

 • Giúp học viên hiểu và vận dụng được các yêu cầu và khung của COSO và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ của ICI.
 • Áp dụng triển khai xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ thực tế tại doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết:

 • Giới thiệu kiểm soát nội bộ
 • Môi trường kiểm soát
 • Nhận diện rủi ro
 • Đánh giá rủi ro
 • Chiến lược xử lý rủi ro
 • Kiểm soát hoạt động
 • Thông tin truyền thông
 • Đánh giá hệ thống KSNB
 • Đánh giá hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế COSO