Close

Tóm tắt khóa học:

• Khóa học 3 ngày dành cho những ai muốn sở hữu chứng chỉ cơ bản về CNTT của CompTIA. Chứng chỉ CompTIA IT Fundamentals là chứng chỉ thiết yếu để bắt đầu sự nghiệp trong việc hỗ trợ PC. • Để lấy chứng chỉ CompTIA IT Fundamentals thí sinh cần có các kiến thức để xác định và giải thích các thành phần máy tính cơ bản, thiết lập máy trạm cơ bản, xác định các vấn đề tương thích và xác định/ ngăn chặn các rủi ro bảo mật cơ bản. Ngoài ra, bài thi này còn đánh giá kiến thức của thí sinh trong lĩnh vực an toàn và bảo trì phòng ngừa máy tính

Thời lượng khóa học: 3 Ngày (24h)


Nội dung khóa học:

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
• Thiết lập máy trạm chạy Windows và sử dụng các ứng dụng phần mềm cơ bản
• Hiểu các chức năng và các loại thiết bị sử dụng trong hệ thống máy tính
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• CompTIA IT Fundamentals phù hợp với những ai có ý định bắt đầu với sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực liên quan đến máy tính. Do đó, khóa học này không đưa ra điều kiện tiên quyết đặc biệt nào để