Close

Tóm tắt khóa học:

IBM Information Management là một sản phẩm phần mềm quản lý thông tin của IBM Software, cung cấp thông tin đáng tin cậy trong suốt chuỗi cung ứng thông tin của tổ chức và giúp phân tích thông tin của tổ chức để đạt được những hiểu biết, xác định sự cố và đưa ra quyết định tốt hơn để tối ưu hóa doanh nghiệp.

Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học


Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

IBM DB2 Family Fundamentals

2

IBM

2.

IBM Relational Database Design

4

IBM

3.

IBM DB2 SQL Workshop

2

IBM

4.

IBM DB2 SQL Workshop for Experienced Users

2,5

IBM

5.

IBM Using SQL Replication

3

IBM

6.

IBM SQL Replication: Advanced Topics

2

IBM

7.

IBM Using Queue Replication

4

IBM

8.

IBM DB2 Programming Workshop for Linux, UNIX and Windows

3

IBM

9.

IBM DB2 9 for Linux, UNIX and Windows Application Programming Advanced

2

IBM

10.  

IBM Query XML data with DB2 9

3

IBM

11.  

IBM Query and Manage XML Data with DB2 9

5

IBM