Close

Course Summary:

Khóa học 3 ngày COBIT Foundation chỉ ra lợi ích của một mô hình quản lý CNTT và giải thích cách thức nhận biết được quá trình quản trị hiệu quả áp dụng theo khuôn khổ những phương pháp thực hành tốt nhất. Khóa học giải thích nền tảng của COBIT bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế và cách tiếp cận các nghiên cứu điển hình. Chương trình học cũng chỉ ra các thành phần khác trong bộ công cụ COBIT, chẳng hạn như hướng dẫn đảm bảo và hướng dẫn quản lý….

Course Duration: 3 ngày


Course Content:

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Vấn đề quản lý CNTT đang ảnh hưởng đến các tổ chức như thế nào
 • Sự cần thiết cho một framework kiểm soát bởi sự cần thiết cho quản trị IT
 • Các nguyên tắc quản trị CNTT, làm thế nào Quản trị IT giúp giải quyết vấn đề quản lý và ai là người chịu trách nhiệm cho quảy trị IT.
 • COBIT đáp ứng các yêu cầu cho một framework quản trị IT như thế nào
 • Cách kết hợp COBIT với những tiêu chuẩn khác và cách thực hành tốt nhất.
 • COBIT Framework và tất cả thành phần của COBIT đó là mục tiêu kiểm soát, thực hành kiểm soát và hướng dẫn quản lý.
 • Cách áp dụng COBIT vào tình huống thực tế.
 • Chức năng mà COBIT cung cấp và lợi ích của việc sử dụng COBIT
 • ITGI hỗ trợ cho việc sử dụng COBIT như thế nào

Lợi ích của khóa học:

 • Giúp tổ chức nhận thấy được lợi ích của một framework quản trị IT
 • Đảm bảo mức độ bảo mật và kiểm soát cần thiết để bảo vệ tài sản của Doanh nghiệp
 • Hiểu sâu hơn về cách COBIT có thể cải thiện hoạt động và hỗ trợ các vấn đề quản trị.

Chứng chỉ hoàn thành khóa học:

Kết thúc khóa học,những học viên đạt đủ số giừo đi học và có bài kiểm tra đạt sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của tổ chức KDi Asia được công nhận trên toàn cầu.

Nội dung chi tiết:

 • Giới thiệu tổng quan:
 • Quy trình vận hành dịch vụ cốt lõi
 • Quản lý sự cố
 • Yêu cầu hoàn thành
 • Quản lý các vấn đề
 • Quản lý truy cập
 • Dịch vụ bàn
 • Chức năng Vận hành dịch vụ
 • Sự cân nhắc ứng dụng công nghệ
 • Thực hiện cân nhắc.