Close
COURSE LIST / QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

PMF – Chuyên gia quản lý dự án theo chuẩn PMI - Mức cơ bản

Course Summary:

Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện nay các tập đoàn và công ty đa quốc gia trên thế giới đều công nhận chứng chỉ PMP® như là thước đo mức độ chuyên nghiệp của các chuyên gia quản lý dự án. Các dự án quốc tế đều đòi hỏi các Giám đốc dự án phải có chứng chỉ PMP®. Các khách hàng lớn cũng yêu cầu công ty thực hiện dự án phải đảm bảo có đủ số lượng Giám đốc dự án sở hữu chứng chỉ PMP®.

Course Duration: 3 ngày


Course Content:

GIỚI THIỆU HỌC VIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ PMI®

Học Viện Quản Lý Dự Án - PMI® với hơn 40 năm lịch sử phát triển, hơn một triệu thành viên và số lượng thí sinh thi đạt chứng chỉ trên 185 quốc gia, là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án chuyên nghiệp. Đến nay PMI® là tổ chức tiên phong cho ra đời các kỹ thuật, qui trình cũng như thiết lập các chuẩn mực trong quản lý dự án bên cạnh các hoạt động tài trợ và tiến hành các chương trình đào tạo chứng chỉ.

Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện nay các tập đoàn và công ty đa quốc gia trên thế giới đều công nhận chứng chỉ PMP® như là thước đo mức độ chuyên nghiệp của các chuyên gia quản lý dự án. Các dự án quốc tế đều đòi hỏi các Giám đốc dự án phải có chứng chỉ PMP®. Các khách hàng lớn cũng yêu cầu công ty thực hiện dự án phải đảm bảo có đủ số lượng Giám đốc dự án sở hữu chứng chỉ PMP®.

Sở hữu chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP® nghĩa là quý vị đã khẳng định được đẳng cấp và ghi tên mình vào cộng đồng lớn nhất, uy tín nhất thế giới về lĩnh vực quản lý dự án chuyên nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa rằng sự nghiệp quản lý dự án chuyên nghiệp của quý vị sẽ tiến triển, thách thức quy mô dự án, quy mô tổ chức, lĩnh vực quản lý, và phạm vi quốc gia.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về mức độ nổi tiếng, sự chuyên nghiệp và sự công nhận trên toàn thế giới về chuẩn PMI® và chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP® tại website www.pmi.org.

HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO KHUNG CHUẨN CỦA PMI TẠI QNET

Chương trình đào tạo quản lý dự án tại QNET được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Giá trị bằng cấp của QNET cũng như các đối tác đào tạo toàn cầu khác của PMI® trên toàn thế giới được PMI® công nhận, chuyển đổi thành các Contact Hours & PDUs và là điều kiện bắt buộc đối với những người muốn đạt chứng chỉ quốc tế PMP® và những người đã có chứng chỉ PMP® muốn duy trì chứng chỉ của họ.

Tổng quan:
Trong khóa học này, học viên sẽ xác định các biện pháp quản lý dự án hiệu quả và quy trình liên quan đến QLDA. Người học sẽ nắm được các yếu tố then chốt của quản lý dự án và áp dụng các thông lệ được công nhận để quản lý dự án thành công.

Đối tượng tham dự:
Khóa học này được thiết kế cho cá nhân đang muốn bắt đầu nghề nghiệp quản lý dự án, những người có công việc chính không phải là quản lý dự án hoặc quản lý dự án trên cơ sở không chính thức. Ngoài ra, bất cứ ai đang  xem xét một con đường sự nghiệp trong quản lý dự án và mong muốn một cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh các lĩnh vực và thông lệ được chấp nhận chung về quản lý dự án thì khóa học này sẽ hữu ích.

Mục tiêu đạt được:
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có đủ kiến thức để có thể thực hiện được ở mức cơ bản các công tác:

  • Khởi tạo/Thiết lập dự án.
  • Lập kế hoạch cho dự án
  • Quản lý công tác thực hiện dự án.
  • Giám sát thực hiện dự án
  • Đóng dự án.

Nội dung đào tạo chi tiết : [ gửi yêu cầu về contact@qnet.edu.vn để được cung cấp]