Close

Course Summary:

Khóa học này giúp học viên thực hiện công việc hàng ngày thông qua việc sử dụng hệ điều hành AIX. Trong khóa học, học viên sẽ được học các lệnh, tính năng, đặc điểm của hệ điều hành AIX/UNIX cơ bản qua các bài giảng và các bài thực hành trên máy.

Course Duration: 3 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này giúp học viên thực hiện công việc hàng ngày thông qua việc sử dụng hệ điều hành AIX. Trong khóa học, học viên sẽ được học các lệnh, tính năng, đặc điểm của hệ điều hành AIX/UNIX cơ bản qua các bài giảng và các bài thực hành trên máy.

Mục tiêu của khóa học:

 • Đăng nhập vào hệ thống AIX và thiết lập mật khẩu người sử dụng.
 • Sử dụng tài liệu AIX trực tuyến
 • Quản lý thư mục và hồ sơ AIX
 • Mô tả mục đích của Shell
 • Sử dụng vi editor
 • Thực hiện các các lệnh  AIX chung và quản lý các tác vụ AIX
 • Tùy biến môi trường làm việc
 • Sử dụng các tiện ích của AIX
 • Viết tập lệnh shell đơn giản
 • Sử dụng môi trường AIXWindows
 • Sử dụng môi trường Desktop thông thường

Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học này dành cho bất cứ ai mong muốn có được các kỹ năng sử dụng cơ bản hệ điều hành AIX/UNIX để có thể làm việc trong môi trường AIX. Khóa học này cũng là điều kiện để học viên học tiếp các khóa học khác trong Chương trình Quản trị hệ thống AIX

Thời lượng: 04 ngày.

Nội dung chi tiết:

 • Giới thiệu AIX
 • Sử dụng Hệ thống
 • Files, thư mục 
 • Sử dụng Files
 • Phân quyền File (File Permissions)
 • The vi Editor
 • Cơ bản về Shell
 • Sử dụng các biến Shell
 • Tác vụ (Processes)
 • Kiểm soát tác vụ
 • Tùy biến môi trường người sử dụng
 • Các tiện ích AIX
 • Các đặc điểm bổ sung Shell
 • Hệ giao diện đồ họa người dùng AIX