Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / IBM

AN14 – AIX Jumpstart for UNIX Professional

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp kỹ năng cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành AIX trong môi trường phân vùng đa người dùng POWER (System p). Khóa học dựa trên hệ điều hành AIX 6.1 chạy trên hệ thống Power được quản lý bởi Hệ quản trị phần cứng (HMC) phiên bản 7 và cung cấp các kiến thức thực tế áp dụng cho cả những phiên bản trước của AIX.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp kỹ năng cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành AIX trong môi trường phân vùng đa người dùng POWER (System p). Khóa học dựa trên hệ điều hành AIX 6.1 chạy trên hệ thống Power được quản lý bởi Hệ quản trị phần cứng (HMC) phiên bản 7 và cung cấp các kiến thức thực tế áp dụng cho cả những phiên bản trước của AIX.

Mục tiêu của khóa học:

 • Cài đặt hệ điều hành AIX, filesets và các gói RedHat Package Manager (RPM)
 • Thực hiện khởi động và tắt hệ thống
 • Thảo luận và dùng các công cụ quản trị hệ thống như công cụ giao diện quản lý hệ thống (SMIT) và bảng chỉ dẫn hệ thống IBM cho AIX
 • Quản lý thiết bị logic và vật lý
 • Thảo luận về mục đích của Chương trình quản lý ổ đĩa logic
 • Thực hiện quản lý ổ đĩa logic và hệ thống files
 • Thực  hiện sao lưu và khôi phục hệ thống
 • Sử dụng file lưu lỗi AIX để xác định các vấn đề của hệ thống
 • Thiết lập cấu hình mạng TCP/IP

Đối tượng học viên:

Khóa học phù hợp với những quản trị viên hệ thống UNIX có kinh nghiệm, muốn hỗ trợ hệ điều hành AIX chạy trên hệ thống POWER trong môi trường phân vùng đa người dùng System p.

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết:

 • Bài1: Giới thiệu về AIX và hệ thống IBM Power
 • Bài 2: Các công cụ quản trị hệ thống AIX
 • Bài 3: Cài đặt và bảo trì phần mềm AIX
 • Bài 4: Cấu hình hệ thống và thiết bị
 • Bài 5: Mạng TCP/IP
 • Bài 6: Khởi động và tắt hệ thống
 • Bài 7: Cơ bản về cấu hình phân vùng vật lý
 • Bài 8: Cài đặt AIX
 • Bài 9: Làm việc với Chương trình quản lý ổ đĩa logic (Logical Volume Manager)
 • Bài 10: Quản trị hệ thống File
 • Bài 11: Sao lưu và khôi phục
 • Bài12: Object Data Manager
 • Bài 13: Kiểm soát lỗi
 • Bài14: Khởi động hệ thống - I
 • Bài 15: Khởi động hệ thống - II
 • Bài 16: LVM metadata
 • Bài 17: Quy trình quản lý ổ đĩa
 • Bài 18: Công cụ kết xuất dữ lihệ thống AIX
 • Bài 19: Các kỹ thuật cài đặt nâng cao
 • Bài 20: tiện ích đĩa thay thế
 • Bài 21: multibos
 • Bài 22 đĩa thay thế
 • Bài 23: Survey về các tiện ích AIX bổ sung