Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / IBM

AN15 - Power Systems for AIX III Advanced Administration and Problem Determination

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp kỹ năng quản trị hệ thống AIX cao cấp, tập trung vào tính có sẵn và khả năng phát hiện vấn đề. Khóa học cũng cung cấp kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu ODM nơi AIX duy trì rất nhiều thông tin cấu hình.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp kỹ năng quản trị hệ thống AIX cao cấp, tập trung vào tính có sẵn và khả năng phát hiện vấn đề. Khóa học cũng cung cấp kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu ODM nơi AIX duy trì rất nhiều thông tin cấu hình. Ngoài ra, khóa học còn hướng dẫn cách kiểm soát và giải quyết các vấn đề trong AIX.Việc xử lý các vấn đề gặp phải trong chương trình Quản lý ổ đĩa Logic (Logical Volume Manager) bao gồm cả quy trình thay thế ổ đĩa sẽ được chú trọng đặc biệt. Một vài thủ thuật thu nhỏ cửa sổ hệ thống bảo trì cũng sẽ được đề cập trong chươn trình. Nội dung khóa học  cũng bao gồm cách chuyển chương trình  AIX Workload Partitions sang hệ thống khác với rủi ro được hạn chế ở mức thấp nhất. Mặt dù khóa học bao gồm các nội dung nâng cao của chương trình AIX 6.1, hầu hết các tài liệu đều có thể áp dụng được cho các phiên bản AIX trước.

Mục tiêu khóa học:

 • Phát hiện các vấn đề của hệ thống và thực hiện quá trình báo cáo bao gồm: phân tích file ghi lỗi, tạo phần kết xuất dữ liệu của hệ thống, cung cấp các dữ liệu cần thiết cho các chuyên viên hỗ trợ AIX
 • Kiểm tra và quản trị cơ sở dữ liệu Object Data Manager
 • Phát hiện và xử lý các xung đột giữa cấu trúc đĩa Logical Volume Manager (LVM) và Object Data Manager (ODM)
 • Hoàn thành cấu hình cơ bản của Network Installation Manager để cung cấp hỗ trợ khởi động mạng cho việc cài đặt hệ thống hoặc khởi động chế độ bảo trì
 • Phát hiện các loại lỗi khởi động và lỗi của đĩa, thực hiện quá trình khôi phục phù hợp
 • Thực hiện các phương pháp cao cấp như lắp đặt đĩa thay thế, multibos, và JFS2 snapshots để trợ giúp quá trình bảo trì
 • Cài đặt và cấu hình Workload Partition Manager để hỗ trợ quản lý WPAR và để thực hiện Live Application Mobility (LAM)

Đối tượng tham gia khóa học:

Đây là khóa học cao cấp dành cho các chuyên viên quản trị hệ thống AIX, các chuyên viên hỗ trợ hệ thống, và hỗ trợ bán hàng đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm sử dụng AIX

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết:

Ngày 1

 • Giới thiệu
 • Bài 1 - Tổng quan về quản trị AIX cao cấp
 • Bài tập 1 - Thông tin chẩn đoán vấn đề
 • Bài2 - Object Data Manager
 • Bài tập 2 - Object Data Manager
 • Bài 3 - Kiểm soát lỗi
 • Bài tập 3 - Kiểm soát lỗi

Ngày 2

 • Bài 4 - Cơ bản về trình Quản lý Cài đặt qua mạng (Network Installation Manager - NIM)
 • Bài tập 4 - Cấu hình NIM cơ bản
 • Bài 5 - Khởi động hệ thống: Phần I
 • Bài tập 5 - Khởi động hệ thống: Phần I
 • (tùy chọn) Bài tập 3: Phần 3 - sử dụng RMC giám sát tài nguyên trên hệ thống

Ngày 3

 • Bài 6 - Khởi động hệ thống: Phần II
 • Bài 6 - Khởi động hệ thống: Phần: II
 • Bài 7 - Lý thuyết quản lý ổ đĩa
 • Bài tập 7 - Dữ liệu LVM và các vấn đề 
 • Bài  8 - Quy trình quản lý đĩa 
 • Bài tập 8 phần 1 và 2: Kỹ thuật thay thế ổ đĩa
 • (tùy chọn) Bài tập 7 phần 5 - Tự giải quyết một vấn đề liên quan đến LVM ODM

Ngày 4

 • Bài 8, Phần 2 - Xuất và nhập (để khắc phục xung đột VGDA/ODM)
 • Bài tập 8 phần 3 và 4 - Quy trình quản lý đĩa
 • Bài 9 - Cài đặt và kỹ thuật sao lưu
 • Bài tập 9, phần 1 - Sao chép đĩa thay thế (pre-clone)
 • Bài9, chủ đề 2 - multibos
 • Bài tâp 9, phần 1 - Chờ đợi việc nhân bản kết thúc (30 phút nhân bản ổ đĩa)
 • Bài tập 9, phần  1 - Sao chép đĩa thay thế (post-clone)
 • Bài tập 9, phần 2 - multibos (pre-clone)
 • Bài 9, chủ đề 3 - JFS2 snapshot
 • Bài tập 9, phần 2: Chờ đợi việc nhân bản kết thúc (37 phút nhân bản ổ đĩa)
 • Bài tập 9, phần 2: multibos (post-clone)
 • Bài tập 9, phần 3: JFS2 snapshot
 • Bài  10, chủ đề 1 - Xem xét lại phân vùng khối lượng công việc (WPAR)
 • Bài 10, chủ đề 2 - WPAR Manager
 • Bài tập 10 phần 1 - Cài đặt WPAR Manager
 • (Tùy chọn) Bài tập 7 phần 3 – Sử dụng lệnh intermediate LVM

Ngày 5

 • Bài tập 10 phần 2 - tạo và kích hoạt WPAR
 • Bài 10, Phần 3 - Application Mobility
 • Bài tập 10 phần  3 - Enhanced Live Application Mobility
 • Bài tập 10 phần 4 - Làm việc với việc tái phân bổ tĩnh
 • Bài 11 - Tiện ích kết xuất hệ thống AIX
 • Bài tập 11 - Tiện ích kết xuất AIX
 • (tùy chọn) Bài tập 10 phần 4 - Làm việc với việc tái phân bổ tĩnh
 • Tóm tắt và đánh giá