Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / IBM

AN94 – IBM Systems Director 6.3 for Power System I: Installation and Management

Tóm tắt khóa học:

Khóa học này cung cấp các bài giảng và các bài thực hành. Khóa học này nằm trong lộ trình đào tạo: • Cơ sở điện toán đám mây: Power • Hợp nhất máy chủ / Di cư cho AIX • Quản lý hệ thống AIX, Clustering, Internals và điện toán đám mây

Thời lượng khóa học: 3 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này cung cấp các bài giảng và các bài thực hành. Khóa học này nằm trong lộ trình đào tạo:

 • Cơ sở điện toán đám mây: Power
 • Hợp nhất máy chủ / Di cư cho AIX
 • Quản lý hệ thống AIX, Clustering, Internals và điện toán đám mây

Kết quả đạt được sau khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả môi trường quản lý hệ thống của IBM Systems Director 6,3
 • Liệt kê các thành phần gồm có của môi trường quản lý hệ thống của IBM Systems Director 6,3
 • Xác định các bước để cài đặt IBM Systems Director 6,3 trên một máy chủ quản lý
 • Xác định các bước để cài đặt  IBM Systems Director Common Agent vào thiết bị đầu cuối quản lý
 • Cài đặt IBM Systems Director 6.3 để quản lý một máy chủ chạy AIX
 • Cài đặt IBM Systems Director Common Agent trên hệ thống máy chủ Power và máy chủ phiến được quản lý đầu cuối
 • Thực hiện lựa chọn các nhiệm vụ quản trị bằng cách sử dụng IBM Systems Director 6.3 trên các hệ thống Power được quản lý đầu cuối
 • Danh sách các quá trình quan trọng xác định vấn đề theo môi trường quan lý hệ thống IBM System Director 6.3

Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học tiên tiến này cho bất cứ ai chịu trách nhiệm về thực hiện và quản lý một cơ sở hạ tầng ảo hóa trên các hệ thống dựa trên máy chủ Power.Đối tượng học viên cho khóa đào tạo này bao gồm các quản trị viên hệ thống AIX, hệ thống nhà khai thác, và kiến trúc sư hệ thống.

Thời lượng: 3 ngày

Nội dung chi tiết:

 • IBM Systems Director 6.3: Tổng quan
 • IBM Systems Director 6.3: Hoạch định và cài đặt
 • IBM Systems Director 6.3: Các nhiệm vụ
 • Quản lý tự động
 • Quản lý cập nhật
 • Các kỹ thuật quản lý hệ thống Power
 • Xác định lỗi