Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / IBM

AM071 – IBM Power Systems Technical Support for AIX and Linux

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp những kiến thức về sản phẩm Hệ thống Power System, kiến thức về những giải pháp máy chủ Power, sử dụng các công cụ hỗ trợ và các nguồn lực,thu thập và phân tích các yêu cầu, từ đó xác định một giải pháp phù hợp cho hệ thống của doanh nghiệp.

Thời lượng khóa học: 3 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp những kiến thức về sản phẩm Hệ thống Power System, kiến thức về những giải pháp máy chủ Power, sử dụng các công cụ hỗ trợ và các nguồn lực,thu thập và phân tích các yêu cầu, từ đó xác định một giải pháp phù hợp cho hệ thống của doanh nghiệp.

Đối tượng học viên:

Khóa học này là dành cho cá nhân đối tác IBM và các cán bộ hỗ trợ kỹ thuật IBM, những người cần thiết kế các giải pháp chế độ phân vùng hợp lý (LPAR) máy chủ IBM System p 

Kiến thức cần có:

Học viên nên hoàn thành ít nhất một trong các khóa đào tạo sau:

  • AIX System Administration I: Implementation (AU140)
  • AIX System Administration II: Problem Determination (AU160)   
  • AIX 5L Jumpstart for UNIX Professionals (AW180) hoặc có những kỹ năng AIX tương đương

Học viên cần phải quen với hệ thống Power qua công việc hay đào tạo. Học viên nên có các kỹ năng quản trị hệ thống cơ bản 

Thời lượng: 3 ngày

Nội dung chi tiết:

Bài 1. Quá trình giải pháp thiết kế

Bài 2. Công nghệ

Bài 3. Những sản phẩm và nền tảng

Bài 4. Mạng, Cluster và Lưới

Bài 5. Sản phẩm lưu trữ

Bài 6. Sản phẩm phần mềm

Bài 7. Cạnh tranh

Bài 8. Định lượng giải pháp

Bài 9. Xác thực giải pháp

Bài 10. Các nguồn thông tin

Phụ lục. Các câu hỏi kiểm tra và các giải pháp.