Close

Tóm tắt khóa học:

Với phương châm đơn giản nhưng không kém hiệu quả “Hiểu Hacker để chống hacker”, khoá học này cung cấp cho học viên những kiến thứcvà kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường mà họ có thể scan, test, hack và secure hệ thống của họ.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Với phương châm đơn giản nhưng không kém hiệu quả “Hiểu Hacker để chống hacker”, khoá học này cung cấp cho học viên những kiến thứcvà kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường mà họ có thể scan, test, hack và secure hệ thống của họ. Những bài thực hành lab trong môi trường thực tế giúp học viên có kiến thức sâu hơn và kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc với bảo mật hệ thống.Học viên sẽ tiếp cận các kỹ thuật phòng chống cũng như scanning và tấn công vào hệ thống thực tế của họ mà không làm nguy hiểm đến hệ thống.Từ đó, học viên sẽ đúc kết được các kinh nghiệm phòng chống hiệu quả cho hệ thống mình. Các kiến thức được học trong chương trình như: Scanning, Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows và Virus Creation, ….

Thời lượng: 05 ngày.

Kỹ năng đạt được sau khóa học:

Tham dự khóa học, học viên nắm trong tay những kiến thức và kỹ năng nền tảng nhất về bảo mật đòi hỏi đối với một chuyên gia thực thụ, bao gồm những kỹ năng chính sau:

 • Trang bị các kỹ năng thiết yếu của những Hacker chuyên nghiệp.
 • Trang bị kỹ năng tấn công cơ bản và thiết yếu nhất của hacker.
 • Thu thập các thông tin trên hệ thống thông tin.
 • Nhận diện các thông số hệ điều hành, cấu hình là các lỗ hổng bảo mật.
 • Phát hiện ra các lổ hổng và đánh giá khả năng tấn công.
 • Nhận dạng các ứng dụng.
 • Đánh giá mức độ bảo mật của các ứng dụng trên mạng.
 • Tìm hiểu các nguy cơ bảo mật trong các môi trường thông tin khác nhau.
 • Đánh giá điểm yếu và tấn công mạng nội bộ và diện rộng.
 • Phát hiện các nguy cơ tấn công từ những hacker hoặc đối thủ cạnh tranh.
 • Triển khai hệ thống phòng thủ phát hiện xâm nhập trái phép SNORT.
 • Kỹ thuật tấn công social engineering.
 • Tấn công từ chối dịch vụ.
 • Tạo virus và sâu worm tấn công.
 • Khai thác lỗi tràn bộ nhớ đệm.
 • Khai thác lỗ hổng dùng sql injection.
 • Đánh giá hiệu quả các phương án phòng thủ.

Nội dung chi tiết:

Module 01: Introduction to Ethical Hacking

Module 02: Footprinting and Reconnaissance

Module 03: Scanning Networks

Module 04: Enumeration

Module 05: System Hacking

Module 06: Trojans and Backdoors

Module 07: Viruses and Worms

Module 08: Sniffers

Module 09: Social Engineering

Module 10: Denial of Service

Module 11: Session Hijacking

Module 12: Hacking Webservers

Module 13: Hacking Web Applications

Module 14: SQL Injection

Module 15: Hacking Wireless Networks

Module 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

Module 17: Buffer Overflow

Module 18: Cryptography

Module 19: Penetration Testing