Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / EC COUNCIL

Fundamentals of Computer Forensics (ECC-FCS)

Course Summary:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp mộtsự hiểu biết về an ninh thông tin nói chung và các kỹ năng cơ bản cần thiết để hiểu những mối đe dọabảomậtchống lại mạng nói riêng. Các bài thực hành Lab có tính tương tác môi trường cao làm nền tảng cần thiết cho học viên trên các hệ thống an ninh hiện tại. Học viên cũng sẽ học được những kỹ năng cơ bản để xác định dấu vết của kẻ xâm nhập và thu thập chứng cứ để làm rõ sự xâm nhập vào một không gian mạng. Đây là chương trình nền tảng được thiết kế để cung cấp các nguyên tắc cơ bản bảo mật và các kỹ năng mạng để bắt đầu chương trình học cao cấp hơn.

Course Duration: 3 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp một sự hiểu biết về an ninh thông tin nói chung và các kỹ năng cơ bản cần thiết để hiểu những mối đe dọa bảo mật chống lại mạng nói riêng. Các bài thực hành Lab có tính tương tác môi trường cao làm nền tảng cần thiết cho học viên trên các hệ thống an ninh hiện tại. Học viên cũng sẽ học được những kỹ năng cơ bản để xác định dấu vết của kẻ xâm nhập và thu thập chứng cứ để làm rõ sự xâm nhập vào một không gian mạng. Đây là chương trình nền tảng được thiết kế để cung cấp các nguyên tắc cơ bản bảo mật và các kỹ năng mạng để bắt đầu chương trình học cao cấp hơn.

Thời lượng: 3 ngày

Nội dung chi tiết:

Module 1:Security Basics

Module 2:Addressing Threats

Module 3:Backdoors, Virus and Worms

Module 4:Linux

Module 5:Password Cracking

Module 6:Cryptography

Module 7:Web Servers and Web Applications

Module 8:Wireless Network

Module 9:Intrusion Detection System

Module 10:Firewalls and Honeypots

Module 11:Hacking Cycle

Module 12:Introduction to Ethical Hacking

Module 13:Networking Revisited

Module 14:Secure Network Protocols

Module 15:Authentication

Module 16:Network Attacks

Module 17:Proxy Servers

Module 18:Virtual Private Network

Module 19:Wireless Network Security

Module 20:Computer Forensics fundamentals

Module 21:Trademark, copyright and patents

Module 22:Network and Router Forensics Fundamentals

Module 23:Incident response and forensics

Module 24:Digital Evidence

Module 25:Understanding Windows, DOS, Linux and Macintosh

Module 26:Steganography

Module 27:Analyzing logs Analyzing logs

Module 28:E-mail crime and Computer Forensics

Module 29:Reporting

Module 30:Computer Forensics as a Profession